Ericsson kan bygge 3G i NMT-nettet

Ericsson har kommet fram til en løsning for å bygge om gamle NMT mobilnett om til landsdekkende 3G-nett.

Ericsson har kommet fram til en løsning for å bygge om gamle NMT mobilnett om til landsdekkende 3G-nett.

Ericssons løsning bygger på den amerikanske CDMA-teknikken og skal benytte 450 MHz-båndet. Dette betyr at man kan utnytte det frekvensområdet som blir ledig når de analoge NMT-nettene stenges i ulike land, skriver Ny Teknik.

Blant annet i Sverige vil teknologien kunne brukes til å tilby en landsdekkende 3G-tjeneste. Den svenske Post- och Telestyrelsen forbereder seg nå på å dele ut konsesjon til et slikt nett.

Ifølge Ny Teknik er ikke Ericsson først ute med å prøve ut denne typen løsninger. Lucent skal ha gjort dette allerede for flere år siden.

- Med et økende antall operatører som ser på mulighetene med å bygge CDMA2000-nett basert på 450 MHz-båndet, er Ericssons avgjørelse et bevis på at selskapet vil støtte disse operatørene med de mest kostnadseffektive 3G-løsningen tilgjengelig for CDMA2000, sier Mats Granryd, president for Ericsson Mobile Systems CDMA, i en pressemelding.

Selskapet mener at den forbedrete propageringsevnen ved lavere frekvenser gjør CDMA2000 ved 450 MHz godt egnet for områder med lite tettbebyggelse, samt for å møte operatørenes behov for kostnadseffektiv dekning. Hver basestasjon vil kunne dekke store områder, men kapasiteten skal være begrenset.

    Les også:

Ericsson CDMA2000-løsning støtter en variant som kalles CDMA2000 1xEV-DO. Denne skal ifølge Ny Teknik gi høyere båndbredde enn det den europeiske 3G-teknikken WCDMA gjør i dag. Amrikanske Verizon tilbyr allerede 1xEV-DO-oppkobling med båndbredde på opptil 2 Mb/s. Denne varianten skal riktignok ikke tillate både tale- og datatrafikk samtidig. Men Ericsson planlegger på noe sikt 1xEV-DV, som støtter dette.

Ericsson ser markedene i Øst-Europa som spesielt interessante, og annonseringen av nyheten foregikk i Moskva. Ifølge Ny Teknik finnes det seks kommersielle nett som benytter CDMA2000 i 450 MHz-båndet. Disse finnes alle i Russland, Hviterussland, Usbekistan og Romania. Samtidig er det de fleste av NMT450-nettene i dette området som kan bygges om på samme måten som er tenkt i Sverige.

Ericsson presenterte for knapt to uker siden en pakke med kostnadseffektive varianter av mobilnett som skal gjøre det lønnsomt å selge mobiltelefoni i små, men voksende markeder som for eksempel i utviklingsland. Denne pakken har fått navnet Expander. Produktene Ericsson har lansert nå, vil inngå i denne pakken.

Ifølge Ny Teknik finnes det allerede åtte foreskjellige mobiltelefonmodeller fra fire ulike produsenter som støtter CDMA2000 for 450 MHz-båndet.

Til toppen