Ericsson-lån i boks

I et ekstraordinært møte torsdag vedtok Ericsson-ledelsen å låne inntil seks milliarder svenske kroner av sine egne ansatte.

Det var 14. august Ericsson tilbød alle sine ansatte å tegne konvertibler for inntil 150.000 kroner (SEK) per person til et maksimalt samlet beløp på SEK seks milliarder, og torsdag ble ordningen formelt vedtatt gjennomført. Kursen settes den 18.-19. september (konverteringskursen beregnes med utgangspunkt i en snittpris for Ericssons B-aksje mellom den 12. og 18. september) og konvertiblene skal betales i november.

Lånet skal betales tilbake den 30. juni i år 2003, og Ericsson regner med at den annonserte emisjonen medfører en utspeding av aksjekapitalen på 1,3 prosent.

Rent teknisk vil ofte en såpass stor emisjon senke kursen, men spesielt i USA bruker investorene i stedet å reagere positivt når et selskap bestemmer seg for å styrke sin finansielle stilling på denne måten. Åtilby de ansatte en del av selskapets fortjenesteutvikling blir vanligvis også positivt mottatt av investorer - ikke minst i den sterkt konkurranseutsatte telekombransjen, som stadig slåss om de mest begavede ressurspersonene. Men svenskene er et sindig folkeferd og på Stockholm-børsen var det verken smil eller tenners gnissel å se etter meldingen fra Ericsson.

Siste gang Ericsson tilbød sine ansatte konvertibler var for ti år siden. Da benyttet i underkant av halvparten av de ansatte seg av tilbudet, mens interessen utenlands var heller kjølig.

Til toppen