Ericsson omorganiserer

De fem forretningsområdene i Ericsson vil bli redusert til tre; Telephones & Terminals, Mobile Systems, og Infocom Systems.

De fem forretningsområdene i Ericsson vil bli redusert til tre; Telephones & Terminals, Mobile Systems, og Infocom Systems.

Omorganiseringen i Ericsson består av to hoveddeler. På konsernnivå vil endringene innebære en sammenslåing av enkelte tidligere definerte forretningsområder. Dessuten vil komponent delen som tidligere var eget forretningsområde skilles ut som egen virksomhet uten direkte tilknytning til den nye strukturen. Endringene i de regionale avdelingene vil ifølge Ericsson føre til en bedre kontaktflate med kundene og markedet.

- Det vil imidlertid ikke skje noen endringer med organisasjonen i Norge, fastslår Lars A. Stalberg, Senior Vice Precident i Ericsons avdeling for Corporate Relations. Han legger til at han er svært fornøyd med den norske organisasjonen

- Vi har allerede har en svært markedsorientert avdeling i Norge, det er imidlertid en rekke andre regionale kontorer som mangler denne styrken sier Stalberg til digi:tele.

Til toppen