Ericsson regner med UMTS-løsning

- Mobilmarkedet drives fram av forbrukernes krav, og UMTS stanses neppe av patent-stridigheter. Over 120 millioner mennesker har i dag GSM-telefon, men det er ennå uløste patentrettigheter knyttet til GSM-standarden, sier Johan Wiklund i Ericsson Mobil System til digi.no.

Wiklund, som er presseansvarlig i Ericsson Mobil System, sier til digi.no at det etter all sannsynlighet kommer flere tekniske løsninger for neste generasjons mobiltelefoni, men at den som ringer ikke vil merke noe til dette.

- Vi som produserer telefonene vil i selve terminalen legge de løsningene som skal sørge for at en kan benytte alle de ulike teknologiene som kan komme til å ligge bak UMTS. Hele poenget med UMTS er jo global roaming, slik at alle mobiltelefonene kan brukes over alt.

Ericsson har nå foreslått å harmonisere selskapets forslag til UMTS-standard, W-CDMA, for å komme Qualcomm noe i møte. Qualcomm har foreslått sin egen løsning til UMTS-standard, CDMA2000, som er en videreutviklet versjon av selskapets teknologi, CDMA.

- Qualcomm har ennå ikke sagt at Ericssons forslag er kjempebra, sier Wiklund.

- Det er slett ikke sikkert at vi ender med en standard for UMTS, men heller kanskje flere regionale standarder, som kan harmoniseres så mye at en kan få tilgang til alle de ulike teknologiene via én mobiltelefon. ITU-arbeidet tar i utgangspunktet sikte på å etablere så få teknologier bak UMTS som mulig, og resultatet er uansett rådgivende, sier Wiklund, som peker på at det for Europas del var ETSI som tidligere i år satte standarden .

Han regner med at etableringen av gruppen 3GPP (Third Generation Partnership Project) også sender et signal til Qualcomm om at det er sterke krefter bak W-CDMA, om selskapet ikke skulle komme Ericsson i møte med sikte på en harmonisering av teknologien.

- Jeg regner med at ITU vil komme med sin anbefaling til UMTS-løsning en gang i første halvår neste år, sier Wiklund.

Til toppen