Ericsson saksøker Samsung i lisensstrid

Samsung vil ikke betale det Ericsson krever for sentrale patenter innen mobil teknologi.

Samsung vil ikke betale det Ericsson krever for sentrale patenter innen mobil teknologi.

Talsperson Aase Lindskog i Ericsson sier til Marketwatch at Ericsson har gått til sak i fire land – Nederland, Storbritannia, Tyskland og USA – fordi forhandlinger med Samsung om betalinger for lisens til patenter innen GSM, GPRS og EDGE ikke har ført fram.

Den forrige patentavtalen mellom Samsung og Ericsson utløp ved årsskiftet. Ericsson mener Samsung bør betale mer, fordi Ericssons patenter er viktigere for Samsung enn Samsungs for Ericsson.

Sony Ericsson har sluttet seg til Ericssons søksmål mot Samsung.

Det er ikke kjent hvor store beløp det dreier seg om. Det foreligger ikke kommentarer fra Samsung.

Til toppen