Ericsson skuffer som ventet

Som ventet skuffet Ericsson med en resultatnedgang på 44 prosent første halvår i år sammenliknet med samme periode i fjor. Overskuddet endte på 4,26 milliarder svenske kroner før skatt, som er 750 millioner kroner svakere enn markedets forventninger.

Som ventet skuffet Ericsson med en resultatnedgang på 44 prosent første halvår i år sammenliknet med samme periode i fjor. Overskuddet endte på 4,26 milliarder svenske kroner før skatt, som er 750 millioner kroner svakere enn markedets forventninger.

Ericsson sliter i motbakke.

Avgangen til konsernsjef Sven-Christer Nilsson for få uker siden, var et forvarsel om at tallene som selskapet presenterte i dag, neppe ville være egnet til å imponere. Nilsson ble erstattet av tidligere toppsjef Lars Ramqvist og sjefen for Ericssons virksomhet i Asia, Kurt Hellström, og det er disse to personene som nå har hovedansvaret for å bedre selskapets resultater.

Ericsson opprettholder sitt resultatvarsel for 1999 som ble gitt for tre måneder siden. Likevel mener selskapet at resultatet neste år blir bedre enn fjoråret, mens inneværende års overskudd før skatt ventes betydelig lavere enn fjorårets tall.

Ericsson solgte for 92,3 milliarder svenske kroner i første kvartal - en vekst på 12 prosent, men selskapet klarer ikke å tjene penger på salgsveksten og reduserer overskuddet med 44 prosent til 4,258 milliarder kroner.

Selskapet opplever salgssvikt innenfor forbrukermarkedet og økte kostnader innenfor alle områder. Selskapet har også kostnader knyttet til restrukturering.

Selskapet gjorde det bedre i andre kvartal enn i første og økte salget med 16 prosent sammenliknet med andre kvartal i fjor. Ericsson gjør det bedre innenfor infrastruktur enn mobiltelefonsalg. Infrastruktur økte med 22 prosent, mens forbrukerprodukter reduserte salget med åtte prosent. Innenfor mobiltelefoni økte salget av antall terminaler med 31 prosent til 13,9 millioner, men marginene er betydelig redusert som en følge av forsinkelser av nye produkter og bedre salg av billige terminaler.

Ericsson selger best i markedene i Europa, Midt-Østen og Afrika, mens Asia og Latin-Amerika står omsetningsmessig på stedet hvil. Nord-Amerika har imidlertid blitt et godt marked for Ericsson, både som følge av økt bruk av mobiltelefoner og økt behov fra operatørenes side for å øke kapasiteten i mobilnettet. USA er derfor igjen blitt Ericssons viktigste marked, tett fulgt av Kina.

Ericsson har gjennom det siste halvåret kjøpt opp en rekke datakom- og IP-baserte selskap for å komplettere egen produktportefølje. Blant oppkjøpene er Torrent Network Technologies, TouchWave, Telebit, deler av Qualcomm og MATEC S.A., OZ.Com og Saraîde.

En undersøkelse gjort av Interbrand, plasserer Ericsson på 17. plass av 60 internasjonale selskap som rangerer verdien av varemerket. Det er første gang Ericsson figurerer på denne listen.

Ericsson hadde 102.378 ansatte ved slutten av juni, og regner med å redusere antall ansatte med 8.800 i løpet av året.

Til toppen