Ericsson slipper unna milliardsøksmål

Den tiårige patentstriden mellom amerikanske Interdigital og svenske Ericsson har kulminert i et forlik som samlet koster Ericsson en halv milliard kroner.

Selskapene er blitt enige om en lisensieringsavtale som omfatter deler av teknologien i mobilstandardene GSM, TDMA, GPRS, EDGE og PDC. Interdigital og dets datterselskap ITC har spesialisert seg på å levere komponenter til store telekomselskap.

Amerikanerne saksøkte svenske Ericsson for brudd på åtte ulike patentbeskyttelser. Ericsson svarte med å saksøke Interdigital for avtalebrudd samt varmerkeforseelser. Tvisten mellom Ericsson og amerikanske Interdigital har pågått i ti år, og en avklarende rettssak var berammet å skulle starte den 15. mai.

Men nå har partene klart å oppnå enighet utenom rettssalen.

Ifølge forliket skal Ericsson og Sony Ericsson betale 34 millioner dollar, omlag 245 millioner kroner, til Interdigital for salg som har skjedd til og med desember 2002. I tillegg vil Ericsson betale 6 millioner dollar, cirka 43 millioner kroner, hvert år i perioden 2003 til 2006 for salg av sine mobiltelefonisystem. I samme periode vil Sony Ericsson betale et royalty-beløp for hvert solgte lisensierte produkt.

Totalt vil lisensieringsbeløpet havne i underkant av 500 millioner kroner, skriver nyhetsbyrået Direkt. Det er vesentlig lavere enn erstatningsbeløpene på mellom 20 milliarder og 40 milliarder kroner som amerikanske medier har spekulert i kunne bli aktuelt for Ericsson å måtte betale ved en eventuelt fellende dom.

- Vi er svært fornøyde med nivået på dette forliket, sier pressetalsmann Mikael Westmark i Ericsson til Direkt.

Til toppen