Ericsson strekker seg langt for 3G-kontrakter

Den svenske systemleverandøren aksepterer lavere inntjening i første omgang. Nå handler det om å kapre 3G markedsandeler. Dette er gode nyheter for UMTS-operatørene.

Den svenske systemleverandøren aksepterer lavere inntjening i første omgang. Nå handler det om å kapre 3G markedsandeler. Dette er gode nyheter for UMTS-operatørene.

Systemdivisjonen i Ericsson har så langt kapret 18 av verdens 23 kontrakter for utbygging av 3G-infrastruktur. Nå ønsker selskapet i første omgang å opprettholde denne høye markedsandelen fremfor å fokusere på marginene i virksomheten.

Systemdivisjonen utgjør om lag 70 prosent av omsetningen hos Ericsson. Selskapet er dermed ledende på infrastrukturområdet, mens konkurrentene Nokia og Motorola ligger foran på mobiltelefoner.

Først i 2003 eller 2004 forventer Mats Dahlin, sjef for systemvirksomheten i Ericsson, at selskapet vil fokusere på inntjeningen. På dette tidspunktet vil 3G telefoner begynne å nå et volum som gjør det interessant å se på kostnadsreduksjoner og marginer. Dette sier Dahlin i et intervju med Reuters.

Til en viss grad tar selskapet sikte på å kompensere sviktende marginer innen 3G virksomheten med fortsatt gode marginer innen GSM-systemer.

Dahlin sier nemlig at Ericsson fortsatt venter sterk vekst innen GSM markedene i Asia, Latin-Amerika, Øst-Europa, Russland og USA.

- Vi har undervurdert levetiden til GSM-systemet. GSM vil fortsatt være i bruk i 10 - 15 år. Vi har 400 millioner GSM-brukere nå og i Kina kommer det nye 2,5 million brukere hver måned, sier Dahlin til Reuters.

Problemet for Ericsson er imidlertid at selskapet i motsetning til konkurrentene ikke tjener penger på mobiltelefonvirksomheten. For 2000 regnes det med at underskuddet for den delen blir på hele 15 milliarder kroner. Det er derfor ikke gode nyheter for aksjonærene at også inntjeningen for infrastrukturvirksomheten nå ser ut til å la vente på seg.

Aksjonærene er neppe heller fornøyd med at selskapet nå går åpent ut og sier at de vil vurdere å yte selgerfinansiering på en del av det 3G-utstyret som skal leveres. Dette kan bety at noe av risikoen i forbindelse med 3G-utbyggingen flyttes fra operatørene til leverandørene.

For de selskapene som skal kjøpe utstyret er imidlertid dette godt nytt. Signalene fra Ericsson tyder på at selskapet vil strekke seg langt for å få de kontraktene som utlyses. Når selskapet også sier at de er villige til å vurdere finansiering av deler av leveransene fjernes noe av usikkerheten rundt utbyggingen.

Fra analytikerhold har det nettopp vært et ankemoment mot UMTS-operatørene at de kan få problemer med å finansiere investeringene etter å lagt ned svært mye penger i å skaffe seg lisensene.

Til toppen