Ericsson taper i USA

Svenske Ericsson mistet nesten en fjerdedel av sin markedsandel for mobilterminaler i USA fra 1996 til 1997. Selskapet hadde i 1997 likevel en andel på 41 prosent eller dobbelt så mye som utfordrerne Nokia og amerikanske Qualcomm.

Svenske Ericsson mistet nesten en fjerdedel av sin markedsandel for mobilterminaler i USA fra 1996 til 1997. Selskapet hadde i 1997 likevel en andel på 41 prosent eller dobbelt så mye som utfordrerne Nokia og amerikanske Qualcomm.

En av årsakene til Ericssons tilbakegang er at selskapet ikke leverer terminaler innenfor CDMA-segmentet som er den mobilteknologien som vokser raskest i utbredelse i landet. Mens CDMA utgjorde bare tre prosent av markedet for digital mobiltelefoni i 1996, var andelen 33 prosent i 1997. Dataquest mener av CDMA vil være den ledende digitale teknologien innen mobilmarkedet i 2002 med 52 prosent.

I dag er TDMA og GSM de to ledende systemene i USA, og det er altså disse delene av markedet der Ericsson står spesielt sterkt.

Ifølge en pressemelding fra Dataquest, som har sammenholdt salgstallene for de ulike terminalene i USA, har terminalsalget i landet eksplodert fra knappe 1,5 millioner i 1996 til 5,6 millioner i 1997, som betyr en økning på 283 prosent. En ytterligere dobling er ventet i år.

Digitale terminaler utgjør vel halvparten av alle mobilterminalene som selges i USA, en vekst i det totale mobilmarkedet fra 26 prosent i 1996 og 9 prosent i 95.

Ifølge Dataquest er Ericssons tetposisjon i fare fordi selskapet mangler et av de tre segmentene innenfor mobiltelefoni. Nokia leverer terminaler i alle segmentene, men måtte likevel se sin markedsandel ned fra 33 til 20 prosent.

I tillegg til Qualcomm har både Samsung og Sony oppnådd sterke markedsandeler i USA, vesentlig som følge av at de lever terminaler innenfor CDMA-segmentet.

TABELL: Markedsandel, håndholdte terminaler, USA 1997

Andel i 1996 Andel i 1997
Ericsson 56 41
Nokia 33 20
Qualcomm 3 17
Samsung 0 8
Sony 0 7
Motorola 8 6
Andre 0 1
Total 100 100

(Kilde: Dataquest aug. 1998)

Til toppen