Ericsson truer med å flytte forskning

Ericsson truer med å flytte all sin forskningen til andre verdensdeler.

Ericsson truer med å flytte all sin forskningen til andre verdensdeler.

Ericssons patensjef Gustav Brismark vil ha beskyttelse for sine produkter i Europa. Det kontroversielle direktivet om programvarepatent ligger nå for andre gangen i EU-parlamentet, skriver Nyteknik.

I begynelsen av juli skal parlamentet stemme over forslaget til EU-medlemstatene, som i praksis tillater patent for de fleste innovasjoner som inneholder programvarer.

Men forslaget innebærer også at man utelukker patent for tradisjonelle dataprogrammer, matematiske metoder og forretningsmodeller.

- Å investere i utvikling av avanserte løsninger for Europa innebærer høyere risiko enn motsvarende satsning i USA eller Asia, mener Brismark.

Han mener at dersom patentbeskyttelse skulle falle bort i Europa, vil selskaper som ikke har råd til å skaffe beskyttelse risikere å bli kopiert av konkurrenter i USA og Asia.

Det vil da være Asia og USA som slipper risikokapital, ettersom de får beskyttelse for sine produkter.

Dette vil gi en konkurranseskjevhet for europeiske bedrifter. Brismark frykter derfor at bedrifter på sikt vil flytte FOU-virksomheten til land der de kan få beskyttelse.

Til toppen