Ericsson utsatte avgjørelsen

Ericssons styre utsatte i dag avgjørelsen om hvor selskapet skal holde hus.

Ericssons styre utsatte i dag avgjørelsen om hvor selskapet skal holde hus.

I en pressemelding fra selskapet heter det:

"Styret i Ericsson AS har på sitt styremøte i dag fredag 17. januar 1997, besluttet å utsette behandlingen av lokaliseringsspørsmålet.

Styrets vedtak er som følger:

Styret gir sin tilslutning til de mål og strategier som ligger til grunn for administrasjonens innstilling som ga et forslag til en tettere organisasjon.

Styret aksepterer de ansattes behov for mer tid til å drøfte konsekvensene av disse mål og strategier.

Styret vil videre be administrasjonen utrede hvorvidt det finnes deler av virksomheten som ikke vil bli berørt av de fastlagte mål og strategier, og dermed vil kunne videreføres på Sørlandet.

Mot denne bakgrunn ønsker styret å utsette vedtak i saken. Styret ønsker en snarlig behandling og avklaring, og ber administrasjonen om et beslutningsunderlag før neste styremøte som finner sted 13. februar."

Til toppen