Ericsson vil surfe mer på mobil-bølgen

Ericssons økende satsing på radiolinje-produkter skyldes at selskapet ser for seg et sterkt voksende marked i trådløs kommunikasjon mellom mobiltelefoni-baser.

Ericssons økende satsing på radiolinje-produkter skyldes at selskapet ser for seg et sterkt voksende marked i trådløs kommunikasjon mellom mobiltelefoni-baser.

Ericsson kunne i forrige uke fortelle at de ville øke sin satsing på radiolinje-produkter. Bakgrunnen for den økede satsingen er at selskapet mener denne teknologien vil være foretrukket ved utbygging av mobilnett.

- Ved å bruke microbølge-antenner mellom basestasjonene unngår operatørene tidvis meget dyre tilkoblinger til fastnettet. Selve utbyggingen av infrastrukturen er altså billigere. Dernest vil ofte et slikt nett også være billigere i bruk enn å leie fastlinje hos en annen operatør, forteller informasjonssjef Henrik Brehmer i Ericsson Microwave Sytems AB.

Ericssons satsing på radiolinje-produkter har sin forhistorie i teknologi som selskapet har utviklet under utvikling av radarprodukter til det svenske forsvaret.

Henrik Brehmer forteller at Ericsson med sin satsing på radiolinje-produkter holder seg til to markeder. Det ene er såkalt cellulære nett - altså infrastruktur til mobilnett. Dernest jobber selskapet med utvikling av en teknologi for punkt til flerpunkts radiolinje-antenner.

- Vi jobber med utvikling av et produkt for bredbåndskommunikasjon fra en til flere microbølge-antenner. Et slikt produkt kan for eksempel brukes til bredbåndskommunikasjon innen boligområder eller i næringsparker.

- Så du kan for eksempel knytte en slik antenne til mottak av satellitt-tv og så distribuere sendingen til flere boliger i et boområde uten å legge ut tradisjonell kabel?.

- Ja, det er et mulig bruksområde. Generelt snakker vi om et produkt som kan gi bredbåndskommunikasjon innenfor et begrenset geografisk område, forklarer Brehmer. Det kan også være et LAN eller bredbåndsaksess, påpeker han.

Til toppen