Ericsson vurderer å flytte fra Sverige

Ericssons konsernledelse har bestilt en utredning som skal se på mulighetene for en mulig flytting av hovedkontoret ut av Sverige. Dette kom fram i et intervju Sveriges Radio hadde med Ericssons konsernsjef Lars Ramqvist lørdag.

- Utredningen må ses i lys av at bare tre prosent av vår virksomhet skjer i Sverige, sa Ramqvist, som dessuten viser til at selskapets eiere vil se på hvordan de best kan rekruttere ledere til Ericsson på lang sikt.

- Slik det er i dag kan jeg si at det av skattehensyn er helt håpløst å få lokket en Ericsson-ansatt i utlandet hjem til Sverige. Blant annet derfor har eierne signalisert at vi kanskje burde ligge utenfor Sverige, der vi har størsteparten av vår virksomhet. Det er slett ikke et urimelig spørsmål, sa Ramqvist i intervjuet med Sveriges Radios Økonomiredaksjon.

Konsernsjefen legger ikke skjul på at det er usikkert om selskapet kan beholde den virksomheten som i dag er etablert i Sverige. - Vi kan ikke ha mer produksjon og forskning i landet enn det vi driver butikk. Om ikke politikerne forstår at vi må premiere utvikling og kompetanse, vil ikke Ericsson klare den omstillingen vi nå står overfor, mener Ramqvist.

Iløpet av de neste to årene vil Ericsson, ifølge Lars Ramqvist, fornye hele sin produksjonslinje. Utvikling og forskning blir dermed enda viktigere enn i dag, og kompetansekravene til de ansatte høynes ytterligere. De enklere monteringsjobbene, som de ved kretskortfabrikken i Norrköping, vil det bli færre av. Hvor mange arbeidsplasser av denne typen som forsvinner de nærmeste årene vil imidlertid Ramqvist ikke spekulere i.

- Det avhenger av hva våre konkurrenter foretar seg. Bare for ett år siden visste jeg ikke at vi måtte gjennomføre de betydelige rasjonaliseringstiltakene vi nå har sett oss tvunget til å gjøre i Norrköping. Konkurransen fra amerikanske kretskortprodusenter, som produserer langt rimeligere enn det vi kunne makte, fantes ikke da, sier Ramqvist.

Dagen før Sveriges Radios intervju med Lars Ramqvist, steg Ericsson-aksjen med 12 kroner. Dermed har selskapet hentet tilbake hele kursfallet som kom etter at Ericsson la fram regnskapstallene for årets første kvartal. En kjøpsanbefaling fra investeringsbanken Merrill Lynch bidro til Ericssons oppgang på en forøvrig sterk fredagsbørs i Stockholm. Først når børsen stenger mandag vil en se hvordan markedet tar imot Lars Ramqvists siste utspill om en mulig flytting av Ericssons hovedkontor.

Det var tirsdag 25. mars i år det ble kjent at Ericsson akter å rasjonalisere vekk 1400 arbeidsplasser i Norrköping. Konsernsjef Lars Ramqvist har lenge understreket at Ericsson må belage seg på enorme omstillingskrav i årene som kommer. Selskapet opererer i den kanskje mest konkurranseutsatte industrien i verden, der produktene har svært kort levetid og aktørene må kunne omstille seg raskt om en skal ha håp om å overleve.

- Bare i Sverige ser vi for oss en fremtid der det hver måned forsvinner 600 Ericsson-arbeidsplasser, samtidig som det etableres 1000 nye, sa Lars Ramqvist i et intervju med svensk TV2 nylig.

;