Erkjenner dobbeltrolle i strålingssak

Ansatt i Miljø-vernforbundet tjente penger på propaganda mot trådløse nett og mobilstråling.

Erkjenner dobbeltrolle i strålingssak

Ansatt i Miljø-vernforbundet tjente penger på propaganda mot trådløse nett og mobilstråling.

Den fagansvarlige for elektromagnetiske felt i Norges Miljøvernforbund har tjent penger på organisasjonens propaganda mot trådløse nettverk og mobiltelefoner.

Sissel Halmøy i Miljøvernforbundet driver og eier firmaet Softworks AS, som blant annet måler og kartlegger stråling. Softworks tar 1.800 kroner for EMF-måling (måling av elektromagnetiske felter) i bolighus, og 1.000 kroner timen for tilsvarende kartlegging og måling på arbeidsplasser.

Samtidig har Halmøy, som fagleder i Norges Miljøvernforbund, drevet det noen vil kalle skrekkpropaganda mot EMF-stråling. Hun har blant annet sagt at «strålevernet har ingen grenseverdier som beskytter helsa vår, kun en grenseverdi for arbeidsmiljøet slik at montørene ikke »kokes" på jobben som kjøtt i en mikrobølgeovn".

Leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv, erkjenner overfor NTB at dette er en uheldig dobbeltrolle. Han vil gjøre noe med dette like over jul.

- Jeg har visst om dette, men har ikke sett på det som så veldig komplisert. Årsaken er at omsetningen i Halmøys firma for EMF-målinger har vært liten. Norges Miljøvernforbund som organisasjon har ikke hatt inntekter på dette. For oss har problemet vært at ingen andre enn Halmøy har hatt utstyr og kompetanse til å foreta denne målingen. Vi vil lære opp egne, uavhengige folk så snart som mulig, sier Oddekalv.

Sissel Halmøy er sivilingeniør og samtidig veldig følsom overfor ulike former for stråling. Hun er nå ansatt med fast lønn i Norges Miljøvernforbund, etter å ha drevet arbeidet mot stråling gratis i årevis.

- Penger strømmer ikke akkurat inn i kassa som et resultat av Softworks målinger, sier Halmøy til NTB. Hun mener at Statens strålevern sitter med for liten kunnskap på dette området, og at det trengs annen faglig kompetanse. At hun har drevet skrekkpropaganda ved å sammenligne stråling fra mobiltelefoner med tilsvarende fra mikrobølger er hun ikke med på.

-3G-telefoni benytter en frekvens som er veldig nær opp til mikrobølgeovnens frekvens, sier Halmøy.

Hun advarer mot sterke krefter som ikke har motforestillinger, og som bare vil tjene penger. At stadig flere bygger ut sine trådløse nettverk på skoler, arbeidsplasser og i hele byer er hun veldig skeptisk til.

- Kroniske trøtthetssyndromer i skolene kan like gjerne skyldes stråling som dårlig luft, mener Halmøy.

Generalsekretær Per Morten Hoff i IKT-Norge er kritisk til at en medarbeider i Norges Miljøvernforbund har tjent penger på budskapet om at trådløse nettverk er helsefarlige.

- Det forundrer meg også at en person som er el-overfølsom oppsøker disse miljøene for å foreta målinger. Det blir å sammenligne med at en person med høysnue tar seg sommerjobb på et gårdsbruk under slåtten, sier Hoff til NTB.

Han sier at det her har foregått en uheldig kobling, og at Norges Miljøvernforbund er tatt med buksa nede.

- Jeg synes det er flott at folk stiller spørsmål. Derimot blir det feil å rope ulv når alle andre faginstanser, WHO inkludert, sier at stråling innen de verdier som er satt i dag ikke medfører helsefare, mener Hoff. (©NTB)

    Les også:

Til toppen