- ERP kan mangedoble problemene

Les hva Terje Kaasa i Agresso mener du bør gjøre for å unngå trøbbel.

Byr på sjekkliste ved kjøp av ERP-systemer: markedssjef Terje Kaasa i Agresso.
Byr på sjekkliste ved kjøp av ERP-systemer: markedssjef Terje Kaasa i Agresso.

Les hva Terje Kaasa i Agresso mener du bør gjøre for å unngå trøbbel.

Norske bedrifter kan gå tøffere økonomiske tider i møte og må stadig tilpasse seg endringer og nye krav. Det fordrer gode forretningssystemer som klarer å følge med i utviklingen.

- Organisasjoner og bedrifter som ikke tenker langsiktig når de skal investere i nye ERP-systemer, risikerer å få mangedoblet sine problemer, hevder Terje Kaasa, salgs- og markedsdirektør i Agresso.

Virksomheter, spesielt de som er i endring og vekst, vil ifølge Kaasa være tjent med å definere klare mål og ta i bruk en sjekkliste når de anskaffer nye forretningssystemer.

- Hvis man utelukkende har fokus på å finne en ERP-løsning for dagens behov, kan man svært fort ende med en rigid løsning som ikke lar seg justere når behovene endrer seg, sier han.

Det kan ifølge Agresso bli dyrt. Selskapets råd er derfor å ta med potensielle endringsscenarioer når de vurderer anskaffelse av nye forretningssystemer.

Her er Agresso sitt forslag til sjekkliste for virksomheter som skal anskaffe nye ERP-løsninger:

Reorganisering og restrukturering

Kartlegg ERP-løsningens kostnader og muligheter forbundet med:

 • å ivareta organisatoriske strukturendringer for å tilpasse seg fremtidens markedsbehov og markedsdrivere
 • å avspeile organisasjonsmessige endringer i økonomisystemene
 • å følge et prosjekt med varierende eierstruktur i ulike prosjektfaser

Organisasjonsutvikling

Kartlegg ERP-løsningens kostnader og muligheter forbundet med:

 • å levere korrekte tilgangsrettigheter for informasjon til de ulike ansatte
 • å støtte forretningsprosesser når man lanserer nye produkter eller tjenester
 • å innføre nye måleindikatorer for måloppnåelse

Oppkjøp og sammenslåinger

Kartlegg ERP-løsningens kostnader og muligheter forbundet med:

 • å migrere sammenslåtte eller innkjøpte organisasjoner inn i det overordnede forretningssystemet og dermed garantere at det alltid eksisterer én versjon av sannhet og fakta
 • å introdusere en felles rapporteringsstruktur for flere ulike juridiske enheter og regioner, samtidig som man fortsetter å tilfredsstille lokale rapporteringskrav
 • å håndtere én kredittkontrollenhet for hele organisasjonen

Offentlige reformer og regelverk

Kartlegg ERP-løsningens kostnader og muligheter forbundet med:

 • å etterleve og følge nye selskapsmessige eller offentlige regelverk
 • å sikre at nye og gamle rapporteringsstandarder er kompatible
 • å rapportere finansielle data sammen med ikke-finansielle data

Ifølge Agresso viser en fersk undersøkelse at 28 prosent ikke vil kunne øke sine it-budsjetter så mye som de ønsker i fremtiden.

- Da vil de heller ikke kunne klare store uforutsette avgifter, og det er derfor viktig at de tenker på endrings- og tilpasningsmuligheter i forretningssystemene, sier Kaasa.

Til toppen