BEDRIFTSTEKNOLOGI

ERP-markedet vil deles mellom komponenter og rammeverk

- De neste fem år vil nye bedriftsstrukturer kreve en omlegging og en kraftig utvidelse av ERP-systemene. De store leverandørene vil konkurrere om rammeverk for ERP. De andre vil bare konkurrere på komponentsiden, sier Dan Miklovic i GartnerGroup.

Eirik Rossen
22. sep. 1999 - 14:50

Miklovic foredro i går på et seminar i Oslo, organisert av den svenske ERP-leverandøren IFS. Oppgaven hans var å skissere utviklingen av markedet for forretningssystemer i et fem års perspektiv. Han la fram omfangsrike samlinger av resonnementer og fakta.

Etter foredraget fikk digi.no tre kvarter med Miklovic på egenhånd. Her ble premissene ytterligere klargjort, og vi fikk også en ny porsjon med resonnementer og fakta. Artikkelen nedenfor henter elementer fra både foredraget og samtalen.

Dan Miklovic i GartnerGroup. <i>Foto:  Eirik Rossen</i>
Dan Miklovic i GartnerGroup. Foto:  Eirik Rossen

Budskapet til Miklovic (han uttaler det "miklåvikk") hviler på den kjensgjerningen at ERP-markedet påvirkes av trender innen både teknologi og næringsliv, og at disse faktorene også selvfølgelig påvirker hverandre. Nye teknologiske muligheter er en avgjørende faktor i den svært omtalte veksten for elektronisk handel.

- Hvert skritt en bedrift tar oppover i retning av reell elektronisk handel, øker behovet for å investere i det bakenforliggende ERP-systemet med en faktor på ti, sier Miklovic.

Han skiller ut "tilstedeværelse på web" og "enkel interaksjon" som forstadiene til transaksjonsstadiet der elektronisk handel, inklusiv betalingsformidling, er en realitet.

- Fram til dette stadiet henger dagens ERP-systemer godt med, forutsatt investeringer i størrelsen fem til femten millioner dollar. Dette stadiet er tilgjengelig i dag. Men ERP-systemene må utvides drastisk for å følge med i det neste stadiet der e-handelen vokser ut av tradisjonens modell, og skaper sin egen form. Vi er ennå ikke kommet dit at elektronisk handel endrer bedriftene i stort omfang. Når det skjer, vil bedriftene også kreve helt andre ERP-systemer.

Ved siden av uttrykk som "omdannende" bruker Miklovic to andre begreper for å formidle poenget: "individuell tilpasning i masseomfang" og "samarbeidende handel". Det siste heter "collaborative commerce" på engelsk. Begrepet er oppfunnet av GartnerGroup, og forkortes til det fengende "c-commerce".

- Det dukker opp mange nye og interessante forretningsidéer. En jeg har vært borte i, går ut på å opprette et nettsted for bestilling av husdyrfor. Du oppgir art (hund, katt osv), rase, alder, livsstil (aktiv kontra passiv osv), smakspreferanser og så videre. Nettbutikken blander sammen for tilpasset nettopp ditt husdyr, og leverer det på døren i passende pakning. Dette er et eksempel på "individuell tilpasning i masseomfang". Jeg tror de vil lykkes.

Miklovic peker på at også de største innen amerikansk og globalt næringsliv tilpasser seg den nye tendensen mot spesialisering. Dette preger spesielt vertikale sammenslutninger, der en og samme bedrift eier og driver alle ledd i produksjonskjeden.

- Det preger amerikansk bilindustri i stor grad. Daimler-Chrysler er i ferd med å løses helt opp. General Motors er også i bevegelse. Innen halvlederindustrien øker skillet mellom de som konstruerer og de som produserer brikker. Det samme skjer innen elektronikk. IBM produserer knapt egne PC-er lenger. Komponentene de lager, går hovedsakelig til andre leverandører på OEM-basis. Selv i oljeindustrien hvor hovedtendensen er konsolidering, ser man på hvordan produksjon og detaljist kan skilles.

Denne spesialiseringen vil være en viktig drivkraft i samarbeidende handel, der partnere knyttes til hverandre over kortere eller lengre tidsperioder, ofte på grunnlag av avgrensede prosjekter, og der man må kunne bytte partner raskt og effektivt. ERP-systemene må tilpasses slike raske skift. De må også tilpasses en høyere grad av automatisering i den samarbeidende handelen. Miklovic regner med at bare rundt halvparten av transaksjonene vil kreve direkte menneskelig medvirkning.

- Hvis du driver innen elektronikk, og ERP-systemet oppdager at beholdningen av motstander er for lav, bør det ikke nøye seg med å sende en e-post til lagersjefen. Det bør sende ut en elektronisk anbudsinnbydelse, samle inn svarene, og legge dem fram for lagersjefen i prioritert rekkefølge. Når lagersjefen har godtatt et bestemt anbud, bør systemet ta seg av selve bestillingen og oppgjøret.

Spesialiseringen og behovet for stadig mer automatiserte forsyningskjeder betyr at ERP-systemer vil vokse i omfang og funksjonalitet. Mens dagens transaksjonsstadie forutsetter ERP-investeringer mellom fem og 15 millioner dollar, vil neste stadie krever det tidobbelte, mellom 50 og 150 millioner dollar. De som leverer ERP-systemer kan altså føle seg noenlunde trygge på at inntektene vil fortsette å øke. Samtidig står leverandørene overfor utfordringer som slett ikke alle står like godt rustet for.

- Ingen enkeltleverandør, ikke engang SAP, vil kunne opprettholde et helhetlig tilbud når behovet for ny funksjonalitet øker så raskt.

Miklovic ser for seg en todeling av ERP-markedet, mellom rammeverk og komponenter.

- I kraft av sin tyngde i markedet, vil noen leverandører, antakelig bare SAP og Oracle, kunne definere og selge rammeverk for forretningssystemer. Disse vil få konkurranse fra aktører som Microsoft og IBM. Microsofts Biztalk har et stort potensial, dersom de realiserer det de nå legger ut som visjoner. Hvis ikke Microsoft gjør det, vil andre gjøre det. Det dreier seg om noe alle trenger, nemlig et standardlager ("repository") for XML-baserte tjenester som oversetter mellom ulike datamodeller.

Med i rammeverket hører ny teknologi for å formidle meldinger fra ulike leverandører, noe Miklovic kaller "ERP Vendor Message Broker".

De andre ERP-leverandørene vil måtte omdefinere seg som komponentleverandører, der de leverer spesialiserte applikasjoner tilpasset ett eller flere rammeverk.

- Jeg tror dette vil åpne opp for det som heter "best of breed". Brukere vil kunne velge mellom komponenter spesielt tilpasset en bestemt næring eller geografisk tilhørighet. De beste vil erobre markedet.

Blant komponentleverandørene ser Miklovic for seg selskaper som SAP, Oracle, IFS, JD Edwards og Baan, forutsatt at Baan overlever. Han avholder seg fra å si for mye om PeopleSoft.

Miklovic mener delingen av ERP-markedet mellom leverandører av rammeverk og leverandører av komponenter, også vil drives av veksten i utleievirksomhet, der bedrifter abonnerer på tjenester i stedet for selv å kjøpe og drifte maskin- og programvare (også kalt ASP for "application service provider").

To nøkkelord har mannen fra GartnerGroup ennå ikke nevnt: beslutningsstøtte ("business intelligence") og kunnskapsforvaltning ("knowledge management").

- Beslutningsstøtte er tilleggsfunksjonalitet i et ERP-system. Det leveres i dag dels av spesialister, dels av allmenne ERP-leverandører. Om fem år vil beslutningsstøtte typisk leveres komponentvis. Kunnskapsforvaltning er annerledes. Det har med håndtering av kompetanse å gjøre. Etter hvert vil det prege alt en bedrift gjør. Men det er ikke noe som hører til et ERP-system.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.