ERP over web har klare begrensninger

Etter et drøyt år har «Business ByDesign» kun få brukere. SAPs Tom Olberg forklarer hvorfor.

SAPs SaaS-produkt er SOA-basert. Flere av modulene går igjen i andre produkter.
SAPs SaaS-produkt er SOA-basert. Flere av modulene går igjen i andre produkter.

Etter et drøyt år har «Business ByDesign» kun få brukere. SAPs Tom Olberg forklarer hvorfor.

En av toppsjefene i SAP. Bill McDermott som blant annet leder SAPs operasjoner i USA, uttalte seg i forrige uke til Information Week på en måte som tolkes som at han sådde tvil om SAPs strategi innen «software as a service», SaaS, er den aktuelle betegnelsen på ideen om å levere bedriftsprogramvare som tjeneste over Internett.

SAP kunngjorde sin SaaS-strategi i september 2007: Produktet Business ByDesign, som prises per bruker per måned, skulle levere ERP og CRM til bedrifter med mellom 100 og 500 ansatte. Produktet har åpenbart ikke spredd seg i særlig fart, og er blitt hånet som en flopp av konkurrenter som Lawson, en aktør som tar prinsipielt avstand fra SaaS som ERP-løsning.

    Les også:

McDermott ble spurt om når han trodd at SaaS vil bli en kjerneplattform for store selskaper. Svaret han var kort og godt: «Aldri.» Han forklarte at [store] bedrifter krever en programvarebasis for å bygge forretningsprosesser, og at SaaS, i kraft av sin natur, tilbyr verken båndbredde eller funksjonalitet til å håndtere komplekse operasjoner. SAPs styrke er et felles grunnlag som forretningsapplikasjoner kan kjøre på, slik at man slipper problemer med å integrere applikasjoner. Å få til noe tilsvarende med SaaS, der man formodes å kjøpe tjenester fra forskjellige leverandører, vil ifølge McDermott by på uoverkommelige tekniske problemer og store kostnader.

Denne desavueringen av SaaS virker så prinsipiell, at den langt på vei virker som et mord på SAPs SaaS-produkt, Business ByDesign.

Det kan tolkes som en helomvending i forhold til det daværende toppsjef i SAP, Henning Kagermann, sa i september 2007 da Business ByDesign ble lansert, at dette var det viktigste han hadde vært med på i sine 25 år i SAP.

digi.no ba derfor Tom Olberg i SAP Norge presisere hvor Business ByDesign står i forhold til SAPs andre hovedprodukter for små og mellomstore bedrifter, Business One (for små bedrifter) og Business All-in-One (for mellomstore bedrifter).

SAPs tradisjonelle hovedprodukt, Business Suite, er for store – virkelig store – bedrifter.

Olberg ba om å få svare skriftlig. Han sendte oss denne framstillingen:

– SAPs svar på SaaS er SAP Business ByDesign. Løsningen er ikke ment å erstatte verken SAP Business One eller SAP Business All in One, men å være et komplement til virksomheter som av forskjellige årsaker ikke ser seg tjent med å investere i infrastruktur og IT kompetanse, for å kunne få tilgang til en fullverdig ERP-løsning.

Målgruppen til Business ByDesign er derfor virksomheter innenfor SMB-segmentet, understreker Olberg.

– Løsningen dekker fullt ut de funksjoner man forventer å finne i tradisjonelle ERP løsninger. Det er ikke, og har aldri vært, noen planer om å fase ut andre løsninger i SAPs produktportefølje, til fordel for Business ByDesign.

SAPs SaaS-produkt er SOA-basert. Flere av modulene går igjen i andre produkter.
SAPs SaaS-produkt er SOA-basert. Flere av modulene går igjen i andre produkter.

Skreddersøm og høye transaksjonsvolumer passer ikke til SaaS.

– Kunder som av forskjellige årsaker ser seg tjent med å skreddersy en kundeunik løsning skal nok heller ikke vurdere SaaS løsninger. Store virksomheter med høye transaksjonsvolumer, hvilke SAP som kjent har mange av, vil heller ikke være i målgruppen for Business ByDesign.

Om kostnader har Olberg dette å si:

– Hvorvidt SaaS-løsninger blir rimeligere enn tradisjonelle kundespesifikke installasjoner er helt avhengig av hvor godt løsningen dekker kundens eksisterende og forventede behov. Kostnadsoverskridelser knyttet til ERP-implementeringer har nesten alltid en årsakssammenheng i at man forsøker å endre på den arbeidsflyt, eller beste praksis, som er understøttet av løsningen. Her er det ingen forskjell mellom SaaS løsninger og lokalt implementerte system. Bortsett fra integrasjonsgrensesnittet mot andre applikasjoner.

Det relativt lave tallet på ByDesign-kunder forklarer Olberg slik:

– SAP har valgt å skynde seg langsomt med utrullingen av Business ByDesign. Løsningen er allerede i drift hos 150 kunder i USA, UK, Frankrike, Tyskland og Kina. Flere av disse er referansekunder, og spennvidden dekker over mange bransjesegmenter. Norden vil tidligst kunne regne med å få tilgang til løsningen i løpet av 2010.

ERP-investeringer er langsiktige investeringer, understreker Olberg.

– De aller fleste kunder som velger å erstatte sitt nåværende system med en SAP løsning vil typisk ha nyttegjort seg dette i en 7 til 12 års periode. Med de nødvendige oppgraderinger. Det betyr naturlig nok at de som forventer å kapre store markedsandeler med SaaS-baserte ERP-systemer på kort tid vil bli skuffet, og at det tar lang tid for å nå et økonomisk break-even point. Dette har SAP vært svært tydelige på å melde til markedet. Når konkurrenter som NetSuite melder tosifret vekst så er det først og fremst en indikasjon på at man kun har vært i ERP-markedet i svært kort tid, i motsetning til SAP som har utviklet ERP-løsninger i 36 år. Vår erfaring fra mer enn 65.000 SMB-kunder ligger til grunn for utviklingen av Business ByDesign. Vårt varemerke vil ikke tåle en halvferdig løsning, med begrenset funksjonalitet.

I lys av Olbergs bemerkninger, kan det være interessant å minne om hva SAP faktisk sa i september 2007 ved lanseringen av Business ByDesign: Produktet skulle ikke erstatte selskapets tradisjonelle produkter eller forretningsmodell, men prøve ut en type løsning for en avgrenset kundegruppe: Bedrifter med fra 100 til 500 ansatte som ikke var SAP-kunder fra før, som ikke hadde behov for avansert skreddersøm, tilrettelegging og funksjonalitet, og som dessuten var i rask vekst og hadde spesielle behov for rask omlegging av forretningsmodell og drift.

    Les også:

Til toppen