ERP-samling utsatt i flere år

Med en ny tempoplan for «Project Green» forenes Microsofts fire ERP-verktøy først om flere år.

Med en ny tempoplan for «Project Green» forenes Microsofts fire ERP-verktøy først om flere år.

Etter en rekke oppkjøp sitter Microsoft inne med fire ulike systemer som hver for seg kvalifiserer til betegnelsen ERP («enterprise resource system»): europeiske Axapta og Navision, og amerikanske Great Plains og Solomon.

I mai 2003 kunngjorde Microsoft «Project Green» som skulle gi alle forretningsapplikasjonene et felles kodegrunnlag, med utskiftbare komponenter. Også uavhengige utviklere av økonomiprogramvare til Windows, blant dem norske Mamut, ble trukket med i prosjektet som skulle gi dem en ny og mer funksjonsrik plattform for sine egne produkter. I oktober i fjor ble det klart at det lå an til store forsinkelser med Green som med mange av Microsofts øvrige store programvareprosjekter.

    Les også:

I morgen avslutter Microsoft et tre dagers arrangement for kunder til avdelingen «Microsoft Business Solutions» der alle ERP-produktene er samlet. Konferansen Convergence 2005 har samlet 5000 ERP-kunder i San Diego i delstaten California. I går holdt sjefen for Microsoft Business Solutions, Doug Burgum som selv kommer fra Great Plains, en svært historisk preget hovedinnledning der han skisserte en ny tempoplan for Project Green og hva som vil skje med de ulike produktene de nærmeste årene. Her er hovedpoengene i innledningen, supplert av betraktninger som Burgum kom med overfor tilstedeværende journalister i etterkant.

Bill Gates skal holde en mer «visjonspreget» innledning i morgen.

Alle de nåværende ERP-produktene til Microsoft skal oppgraderes flere ganger de kommende årene. Vedlikeholdstiden for hver versjon er forlenget til fem år fra dagens tre år.

Axapta 3.0 Service Pack 4 kommer i andre kvartal i år. En betautgave av Axapta 4.0 vil være klar i fjerde kvartal, mens den endelige Axapta 4.0 vil komme i første halvår 2006. Deretter loves ytterligere oppdateringer.

Great Plains 8.0 Extensions kommer innen utgangen av mars. Versjon 8.5 kommer til høsten, versjon 9.0 i andre halvår 2006. Deretter loves ytterligere oppdateringer.

Navision 4.01 skal slippes i tredje kvartal i år. Versjon 5 skal komme i andre halvår 2006, og deretter vil det komme ytterligere oppdateringer.

Solomon skal oppgraderes til 6.5 i fjerde kvartal i år, og versjon 7 er varslet til andre halvår 2006. Deretter loves ytterligere oppdateringer.

Project Green kan betraktes som et prosjekt for å gradvis integrere Microsofts fire ERP-produkter, samtidig som de fornyes hver for seg, og samtidig som de også integreres mot øvrige Microsoft produkter.

Den framtidige felleskoden skal hente funksjoner fra alle de fire produktene, etter prinsippet om at hvert bidrar med det det gjør best. Det innebærer at produksjonsrelatert funksjonalitet vil hentes fra Axapta, finansfunksjoner fra Great Plains, distribusjon fra Navision prosjektregnskap fra Solomon.

De øvrige Microsoft-produktene som skal inn i integrasjonsprosjektet, er SQL Server, Office og SharePoint-familien.

Denne gradvise integreringen skal foregå i det Burgum kaller «bølger», eller faser.

Fase én varer ut 2006 og dreier seg om å integrere hvert av produktene mot særlig SQL Server og SharePoint. I denne fasen skal man også bygge en felles webtjenestestruktur (web services) for å forenkle tilknytningen ERP-produktene seg i mellom, og mellom dem og annen programvare. Videre har man identifisert et femtitalls ulike «brukerroller» som skal gi samme «opplevelse» uavhengig av hvilken ERP-applikasjon man arbeider med. Integrasjonen mot SharePoint innebærer at de vil være mulig å levere funksjonalitet fra alle ERP-applikasjoner gjennom en SharePoint-portal.

Fase to varer ut 2010 og innebærer en tettere koordinering mellom ERP-avdelingen og Longhorn, den kommende grunnleggende oppgraderingen av Windows. Det nye operativsystemet vil bidra med en rekke nye tjenester til ERP-applikasjonene, blant annet gjennom det nye filsystemet WinFS. ERP-applikasjonene vil nytte disse tjenestene til blant annet å spore ustrukturert informasjon. Mot slutten av fase to vil ERP-applikasjonene langt på vei ha et felles kodegrunnlag, men ikke helt.

I intervjuer etter hovedinnledningen presiserte Burgum at et fullstendig felles kodegrunnlag må komme i en form for fase tre.

Hvis fase to i Project Green begynner å sive ut til markedet i 2008 slik Burgum antyder, vil det være omtrent sammenfallende i tid med to andre store og konkurrerende integrasjonsprosjekter innen ERP-verden, fra henholdsvis SAP og Oracle.

Oracle kjører et langsiktig prosjekt kalt Fusion som skal samkjøre det beste fra Oracle E-Business Suite med det beste fra PeopleSoft.

SAP kjører et tilsvarende prosjekt kalt Business Process Platform eller BPP, der hensikten er å tilpasse integrasjonsplattformen NetWeaver til selskapets vedtatte arkitektur Enterprise Services Architecture.

I begge tilfeller, og i likhet med Microsoft, dreier det seg om å realisere en tjenesteorientert arkitektur (SOA eller service oriented architecture) og gjenbrukbare komponenter.

Til toppen