Erstatning ga tap i CA

CA gjorde opp andre kvartal med tap på grunn av pålegget om kompensasjon til aksjonærene.

Septemberkvartalet til Computer Associates, det andre i selskapets regnskapsår, ble gjort opp med et tap på 96 millioner dollar, tilsvarende 0,16 dollar per aksje. I forhold til samme kvartal i fjor økte omsetningen med 6 prosent til 855 millioner dollar.

I fjor tapte også CA penger i andre kvartal. Underskuddet på 90 millioner dollar skyldtes en avsetning på 150 millioner dollar for å dekke omkostninger knyttet til søksmål fra aksjonærene.

Den store ekstraordinære utgiftsposten i år var en pott på 218 millioner dollar som kompensasjon til aksjonærene for tapene de har lidd etter regnskapssvindelen i selskapet. Potten er en del av forliket mellom selskapet og myndighetene, der CA gikk fri for siktelser mens flere tidligere ledere, blant dem avgåtte toppsjef Sanjay Kumar, skal stilles for retten.

For regnskapsåret fram til 31. mars 2005 regner CA med en omsetning i intervallet 3,43 milliarder dollar og 3,48 milliarder, og et overskudd mellom 0,06 og 0,09 dollar per aksje.

Da tallene ble offentliggjort, ble det ikke gitt opplysninger om jakten på ny toppsjef.

    Les også:

Les mer om: