Erstatter 0 og 1 med sannsynlighetsregning

Lover tusen ganger ytelsen til digitale prosessorer.

Erstatter 0 og 1 med sannsynlighetsregning

Lover tusen ganger ytelsen til digitale prosessorer.

Lyric Semiconductor, et selskap finansiert av tungvektere som DARPA og MIT, kunngjorde nylig at det har utviklet en teknologi det kaller for sannsynlighetsprosessering. Selskapet mener at teknologien kan føre til en fundamental endring innen både prosesseringsytelsen og effektforbruket til logiske kretser.

Teknologien har blitt utviklet over mer enn ti år ved både MIT og Lyric og skal kunne utføre beregninger på en helt ny måte, noe som skal kunne gjøre prosessorer så mye som tusen ganger mer effektive, samtid som at brikkenes størrelse kan reduseres betraktelig.

I en pressemelding skriver Lyric at datamaskiner i mer enn 60 år har vært basert på digitale beregningsprinsipper, hvor data representeres som bits, og hvor boolsk logikk utfører operasjoner på disse bitene.

Lyric har utviklet en ny type med logiske portkretser som bruker transistorer som dimmerbrytere i stedet for på/av-brytere. Disse kretsene kan ta i mot inndata og beregnet utdata som har verdier som ligger mellom 0 og 1, verdier som direkte representerer sannsynligheter.

Ifølge selskapet skal tilnærmingen kunne bidra til raskere utføring av søk, svindeldeteksjon, spamfiltrering, finansiell modellering, genforskning og mange andre bruksområder som involverer samtidig overveielse av av mange mulige alternativer for å avgjøre hva som egner seg best. Lyric skriver at denne typen oppgaver også kan løses med digitale prosessorer, men at disse er svært lite effektive og krever enorme mengder med plass, strøm og penger.

– Etter en tiår med utvikling, har vi ingen mangel på muligheter for vår teknologi, men vi fokuserer på en moderat liste med bruksområder både på kort og lang sikt som vil gi enorme forbedringer i ytelse, hevder Ben Vigoda, grunnlegger og administrerende direktør i Lyric.

– Vi starter med Lyric Error Correction, men planlegger til syvende og sist å utvikle en sannsynlighetsprosessor for mer generell bruk, sier Vigoda.

En størrelsesforskjell på mikrobrikker som kan få stor betydning ved feilkorrigering av data i flashminne.
En størrelsesforskjell på mikrobrikker som kan få stor betydning ved feilkorrigering av data i flashminne. Bilde: Illustrasjon

Den nevnte Lyric Error Correction (LEC) vil være det første produktet som Lyric kommer med. I pressemeldingen skriver Lyric at behovet for en mer bedre feilkorrigeringsløsning for flashminne er stort, da høyere tetthet i minnet fører til at så mye som ett av hundre bit lagres feil. Dette skal være ti ganger så mye som med dagens 30 nanometers flashteknologi. Resultatet av dette er feilkorrigeringskretser som er større, mer komplekse og dyrere.

LEC skal bare kreve drøyt tre prosent av arealet og åtte prosent av effektforbruket enn dagens beste, digitale løsning, samtidig som båndbredden i flashminnet økes.

Prosessorenheten som Lyric planlegger kalls GP5. Den vil kjøre kode skrevet i selskapets eget programmeringsspråk, PSBL (Probability Synthesis to Bayesian Logic).

Lyrics LEC-teknologi er allerede tilgjengelig for lisensiering og skal bli klar for integrering i produkter. GP5 skal etter planen settes i prøveproduksjon i 2013.

Til toppen