Erstatter fangetransport med videokonferanser

Nye videokonferansepakker fra Tandberg skal møte det amerikanske behovet for mindre fangetransport.

Tandberg har lansert flere nye videokonferansepakker beregnet på retts- og fengselssystemet i USA. Pakkene skal brukes i rettssaler og fengsler, og bidra til å redusere utgiftene og sikkerhetsrisikoene knyttet til fangetransport.

Videokonferansesystemene skal kunne brukes til kommunikasjon mellom fanger på den ene siden, og advokater, dommere og familie på den andre.

Det argumenteres med at advokater kan få treffe sine klienter uten å måtte oppsøke dem i fengslene. Dette skal redusere transportbehovet og forenkle fengslenes sikkerhetsrutiner i forbindelse med advokatbesøk.

Et argumentet for å la familiene "treffe" sine innsatte medlemmer uten å fysisk begi seg til et fengsel, er at det gjør besøkssituasjonen lettere for barna.

Å erstatte fangetransport til rettssaler med videokonferanser mellom rettssal og fengsel, har flere fordeler, ifølge Tandberg. Blant annet bidrar det til økt sikkerhet, både fordi transportsituasjonen i seg selv er risikabel, og fordi politifolk som fritas for fangetransport kan gjøre mer av det tryggingsarbeidet publikum forventer av dem.

Videokonferanser gir videre tilgang til vitner og eksperter som har problemer med å være fysisk tilstede i rettssalen.

Til slutt peker Tandberg på hvor hensiktsmessig det er å effektivisere hele eller deler av fangenes obligatoriske helsesjekk ved å gjennomføre den per videokonferanse.

;