Erstatter fiber med laser

Kristiansand-bedriften Polewall har fått millioner i EU-støtte for sitt bredbånd.

Erstatter fiber med laser
Styreleder Carl-Fredrik Lehland (til venstre) og daglig leder Jan Eide ved en demonstrasjonsnode installert på taket til Polewall ved Vige i Kristiansand. Merk at laserstrålen ikke er synlig, og at den heller ikke kan skade øyet. Bilde: Anders Martinsen

Kristiandsand-bedriften Polewall har arbeidet siden 2007 med å utvikle kostnadseffektive løsninger for trådløs overføring av bredbånd gjennom frittromsoptikk. Selskapet er nå tildelt i overkant av 1 million euro øremerket produktutvikling, fra EU-programmet FP7 («Seventh Framework Program»).

Polewalls teknologi innebærer at tilbydere av bredbånd over optisk fiber slipper å grave de siste meterne fram til kundens hjem eller lokaler. I stedet for fiberkabel, formidles signalene over laser.

Per i dag markedsføres et produkt for overføring i 100 megabit per sekund. Produktet krever siktlinje mellom noden knyttet til fibernettet og noden hos brukeren, men affiseres ikke, eller minimalt, av atmosfæriske forstyrrelser som tett regn, snøfall eller tåke.

Omkostningene knyttet til Polewall-løsningen skal være en «brøkdel» av det det koster å grave ned fiberkabel. I tettbygde strøk hvor det i tillegg kan være vanskelig å få tillatelser til å grave, kan dette være en vesentlig faktor for bredbåndstilbydere. Man sparer dessuten tid.

I forhold til radioforbindelse gir frittromsoptikk flere fordeler, blant annet fravær av interferens, ingen begrensninger med tanke på frekvenstillatelser og ingen stråling. Laseren som brukes følger den internasjonale standarden IEC/EN 0825-1/A2, slik at utstyret ikke skal kunne skade synet til den som måtte komme i veien for den usynlige strålen.

Ifølge Polewall utgjør løsningen gjenbruk av teknologi fra militære anvendelser og romfart. Den første versjonen av produktet er leveranseklart og testes i Kristiansand, i Lofoten og i Oppland. De gode resultatene hittil har vakt internasjonal oppsikt.

De øremerkede midlene fra EU skal brukes til å øke løsningens kapasitet, og til å gjøre det mulig å kople forbindelsesnodene i kjede. Det innebærer at man får en seriekopling, og oppnår en praktisk rekkevidde utover dagens 100 meter. Videre skal bedre formgivning gjøre produktet mindre, med lettere montering og tilkopling.

Styreleder Carl-Fredrik Lehland sier at Polewall er stolt over å ha nådd frem i EU med prosjektforslaget.

– Produktet treffer godt i satsingen til EU-kommisjonen, og deres ambisiøse mål om at 50 prosent av europeiske husholdninger skal være tilknyttet internett med en hastighet på 100 megabit per sekund eller mer innen 2020.

Lehland mener Polewall nå posisjonerer seg som en sentral bidragsyter for å realisere dette målet.

– Det er svært oppmuntrende at en såpass «fersk» bedrift får midler fra EUs rammeprogram, sier Vebjørn Walderhaug, spesialrådgiver i Forskningsrådet. – Polewall har åpenbart truffet et behov i markedet, noe det legges stor vekt på i EUs SMB-prosjekter. Evalueringen av prosjektforslaget peker også på de gode mulighetene for kommersialisering av prosjektresultatene man tar sikte på. Som koordinator for FoU-prosjektet kan Polewall få en «flying start» i sin internasjonale utvikling.

Polewall eies dels av lokale og regionale investorer som Agder Energi, SR-Bank og etablererfondet Gallion, samt av daglig leder Jan Eide, styreleder Carl-Fredrik Lehland og flere av de ansatte.