Erstatter ikke Windows med Linux

To nye undersøkelser viser at få bedrifter faktisk erstatter Windows med Linux på serversiden.

To nye undersøkelser viser at få bedrifter faktisk erstatter Windows med Linux på serversiden.

Yankee Group annonserte i går en undersøkelse som blant annet sammenligner

driftskostnadene for Windows og Linux på servere i drøyt 500 bedrifter av forskjellig størrelse i USA. Bedriftene tilhører en rekke forskjellige bransjer. Yankee Group oppgir at undersøkelsen er uavhengig, noe som trolig betyr at den er finansiert av selskapet selv.

Yankee Group konkluderer med at flertallet av bedriftene som har tatt i bruk Microsofts Windows Server 2003 mener at denne har en kvalitet, ytelse og pålitelighet som tilsvarer eller er bedre enn for Linux. Analyseselskapet mener at denne oppfatningen, sammen med den store utbredelsen Windows allerede har, gjør det vanskelig for Linux å erstatte Windows Server, Windows XP eller Office i bedriftene. Undersøkelsen viser likevel at stadig flere tar i bruk Linux som en komplementær serverplattform i Windows-nettverk.

Mer enn 50 prosent av selskapene i undersøkelsen sier de har planer om å installere Linux parallelt med eller i tillegg til eksisterende Windows-systemer. Kun i noen få tilfeller vil bedriftene benytte Linux for å erstatte UNIX- eller Netware-systemer.

Linux-Windows 2005 TCO Comparison Survey, som undersøkelsen heter, analyserer også de totale eierskapskostnadene (TCO) og inntjeningsgraden (ROI) for Windows sammenlignet med Linux i bedrifter med forskjellig størrelse. Dette er gjort ved å spørre selskapene om faktorer som avgjør kostnadene, blant annet installasjonskostnader, kostnader forbundet med nedetid, samt tiden og personalet assosiert med interne og eksterne sikkerhetsangrep.

Yankee Group skriver at undersøkelsen viser at brukerne anser at sikkerheten til Linux og Windows Server er omtrent den samme. Men bedriftene sier at det er omtrent 30 prosent raskere å gjenopprette Windows-servere etter et sikkerhetsangrep enn tilsvarende for Linux-servere. Undersøkelsen indikerer likevel at nedetiden for Windows-serverne er tre til fire ganger dyrere per time enn nedetiden til Linux-serverne. Dette skal dog først og fremst skyldes at det er mer kritiske bedriftsdata lagret på Windows-serverne enn på Linux-serverne.

- Denne undersøkelsen kaster ikke bare nytt lys over kampen som føres mellom Windows og Linux, men også over evolusjonen i servermarkedet, sier Laura DiDio, senioranalytiker i Yankee Group, i en pressemelding.

- Mens vi undersøkte drivkreftene for hver leverandør, oppdaget vi at markedet for serveroperativsystemer i større grad handler om råvarer. Bedriftsbrukere rapporterer en stor grad av tilfredshet med den grunnleggende ytelsen og påliteligheten til alle de større serveroperativsystemene - Linux, Windows og UNIX. I dag er det applikasjoner og tjenester som er de viktigste driverne for positiv eller negativ innflytelse på de totale eierskapskostnadene, fordeler og risikoer, sier DiDio.

Til News.com sier DiDio at på en skala fra 1 til 10 poeng, gir selskapene i undersøkelsen Microsofts sikkerhet i gjennomsnitt 7,6 poeng, en dobling i forhold til en tilsvarende undersøkelse i fjor. Linux fikk denne gang 8,3 poeng i snitt. DiDio mener det er Microsofts økte innsats i arbeidet mot sikkerhetsproblemer som er årsaken til at selskapets produkter nå anses som langt sikrere.

En annen nøkkelfaktor for selskapene er utviklingskostnadene knyttet til applikasjoner og andre programmer som kjøres på nettverkstilknyttede datamaskiner. DiDio sier til News.com at utviklingsverktøy som Microsofts Visual Studio er med på å gjøre Windows-plattformen mer attraktiv.

Også canadiske Info-Tech skal nylig ha gjort en uavhengig undersøkelse om Linux i bedrifter. Analyseselskapet mener at Linux er i ferd med å tape fart innen de mellomstore bedriftene. IT-lederne i flertallet av de 1422 canadisk, amerikanske og britiske, mellomstore bedriftene som er med i undersøkelsen, sier at åpen kildekode ikke er noe for dem.

Ifølge Info-Tech er situasjonen en annen i både de aller største bedriftene, som i stadig større grad omfavner åpen kildekode, og i de minste bedriftene, som ser etter alternativer til de Microsoft-dominerte løsningene.

Ifølge vnunet.com, som gjengir deler av undersøkelsen, er det kun 27 prosent av bedriftene i undersøkelsen som benytter Linux internt i bedriften. Av de som ikke benytter Linux i dag, sier 48 prosent at de ikke finner operativsystemet interessant. Kun 10 prosent planlegger å vurdere det i løpet av de neste tre årene.

Frank Koelsch, administrerende visepresident i Info-Tech Research, sier til vnunet.com at årsaken til at Linux ikke får særlig napp hos de mellomstore bedriftene skyldes til dels den store dominansen til Microsoft har i denne delen av markedet.

- Selskapene holdes igjen som følge av begrenset størrelse på IT-budsjettene. En introduksjon av Linux vil kreve at de utvider ekspertisen i IT-avdelingene, noe som fører til at de må ansette flere mennesker, sier Koelsch, som ikke ser for seg at disse bedriftene vil erstatte Windows-systemene med Linux-systemer innen overskuelig framtid.

Han forteller at toppledelsen ofte nøler med Linux og prosjekter basert på åpen kildekode fordi de har inntrykk av at programvaren ikke leveres med god nok brukerstøtte, er vanskelig å vedlikeholde og er upålitelig for virksomhetskritiske bruksområder.

- Oppfatningen innen bedriftsledelsen er at Linux ikke er klar, sier Koelsch, som mer at bedriftslederne er svært uvillige til å ta risikoer.

Til toppen