Estland leder an med elektronisk valg

Opptil 40.000 stemmeberettigede estlendere kan avgi elektronisk stemme ved valget i mars.

Estland leder an med elektronisk valg

Opptil 40.000 stemmeberettigede estlendere kan avgi elektronisk stemme ved valget i mars.

Norge har prøvetestet elektronisk valg i utvalgte kommuner gjennom flere år. Også danskene har satt e-valg på dagsordenen i regeringens IT-handlingsplan, men lite har skjedd.

Nå kan Estland blir det første landet i verden som gjennomfører parlamentsvalg med elektronisk stemmegivning via Internett.

Estland avholder valg til nasjonalforsamlingen 4. mars i år. Systemet som skal brukes til å avgi e-stemmer ble første gang brukt i lokale valg i 2005. I forrige uke gjennomførte myndighetene et testvalg der velgerne fikk mulighet til å stemme frem hvilket dyr som er skogens konge, melder CNN.com.

Under lokalvalgene i 2005 benyttet nesten 10.000 personer systemet. Myndighetene estimerer at mellom 20.000 og 40.000 av i alt 940.000 stemmeberettigede estlendere kommer til å avgi elektronisk stemme ved valget i mars.

Stemmegivningen skjer ved at velgerne bruker sitt nasjonale ID-kort, som har en elektronisk chip, i en leser tilknyttet en datamaskin. I tillegg må velgerne oppgi to passord får å kunne avgi stemme.

Til toppen