Et angrep vil sette hele Norge ut av spill

Ny analyse fra DSB.

Et angrep vil sette hele Norge ut av spill
En fersk rapport viser at et større angrep på kritisk digital infrastruktur er mulig, selv om det er lite sannsynlig. Bilde: DSB

Et kyberangrep på Telenors stamnett vil stoppe flytrafikk, finansvirksomhet og føre til tap av menneskeliv.

Det er konklusjonen i en ny analyse fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Scenariet er ett av mange i DSBs årlige analyse av hva slags katastrofer som kan ramme det norske samfunnet.

«Nasjonalt risikobilde 2014» ble offentliggjort mandag formiddag.

Alt på IP faller

Scenariet er et angrep på Telenors landsdekkende transportnett for elektronisk kommunikasjon.

Konsekvensen er at sentrale tele- og datanett faller ut i fem døgn.

Sannsynligheten for et så komplisert angrep vurderes som lav, men at det likevel er mulig å gjennomføre.

Den umiddelbare konsekvensen av angrepet er at fasttelefon, mobiltelefon og internett ikke vil fungere eller være svært ustabilt i hele landet.

Fakta

Cyberangrep mot ekom-infrastruktur:

Risikoanalysen i regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ble gjennomført sommeren/høsten 2014 og omhandler et tenkt angrep mot Telenors transportnett, som faller ut i fem døgn.

Ettersom Broadnet og Telenor har en del felles infrastruktur i sine transportnett, faller også Broadnet ut i fem døgn.

Transportnett er den delen av en infrastruktur som knytter forbindelser over lange avstander. I Norge er det kun Telenor og Broadnet som eier riksdekkende transportnett.

Scenarioet er utarbeidet av Post- og teletilsynet (PT) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) med utgangspunkt i skisse fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).Dette vil i stor grad påvirke kritiske funksjoner i samfunnet, som helse og omsorg, transport, finans og evnen til å håndtere krisen.

Både ambulansetjeneste, politi og brannvesen vil være utilgjengelig på telefon.

Pengene stopper

Jernbane- og flytrafikk stopper helt opp.

Økonomiske transaksjoner og bruk av betalingsterminaler blir svært begrenset.

Alle radio- og tv-sendinger vil opphøre, med unntak av sendinger fra utlandet over satellitt.

Krisehåndteringen på alle nivåer blir svært vanskelig på grunn av manglende kommunikasjon og mangelfull koordinering mellom aktørene, samt manglende informasjonskanaler til befolkningen.

Reserveløsninger som radio- og satellittelefoner vil ha begrenset rekkevidde og kapasitet.

Les også: Her er redningen når alt annet kollapser

50 dødsfall

DSBs analyse angir at rundt 50 mennesker fler enn normalt vil miste livet i løpet av de fem dagene transportnettet ligger nede.

Årsaken er først og fremst manglende eller forsinket ambulansetjeneste.

Det økonomiske tapet som følge av kyberangrepet antas å bli svært stort – mellom 10 og 20 milliarder kroner.

Når angrepet er avverget, er det ikke gjort på et øyeblikk å få ting på plass igjen.

I beste fall tar det noen dager å få kommunikasjonen i gang, i verste en måned.

DSBs analyse viser omfattende skadelige konsekvenser av at Telenors stamnett går ned som følge av angrep.
DSBs analyse viser omfattende skadelige konsekvenser av at Telenors stamnett går ned som følge av angrep. Bilde: DSB

Her er alle detaljene (pdf).

Les mer om: