Et avgjørende år for digitale signaturer

Staten framskynder nå prosessen for bruk av elektronisk signatur.

Staten framskynder nå prosessen for bruk av elektronisk signatur.

Det var under årets eNorge-konferanse i regi av Nærings- og handelsdepartementet (NHD), det ble satt spesiell fokus på bruk av elektroniske signaturer.

Tross flere pilotprosjekter og inngåelse av en større rammeavtale for elektroniske signaturer i helsenett, har elektroniske signaturer (PKI - Public Key Infrastructure) latt vente på seg.

    Les også:

Men nå varsler NHD at fellesløsningen fra bankene, BankID, kan rulles ut til nettbankkunder hos enkelte banker i løpet av 2004.

I dag er det kun Zebsign som er registrert som kvalifisert leverandør av sertifikater i Norge. Gjennom salgskanaler som ErgoGroup og Buypass, leverer Zebsign løsninger for tipping på nett og signering av sykemeldinger.

- Digital signatur er en viktig nøkkel for å kunne gjøre flere offentlige tjenester tilgjengelige på nett, for eksempel signering av elektroniske gjeldsbrev og søknader til helsesektoren, sier statssekretær i NHD, Oluf Ulseth til digi.no

Løsningen er nå prøvd ut i samarbeid med Statens lånekasse for utdanning og innrapporteringsportalen Altinn.

Bortsett fra Skandiabankens PKI-baserte nettbankløsning, Norsk Tipping og enkelte bedriftsinterne systemer, er det fremdeles forsvinnende få som bruk PKI i stor skala mot sluttbruker.

Bruk av mobile løsninger, der PKI anvendes til sikring av mindre betalingstransaksjoner, har bidratt til en større interesse mot bruk av mobiltelefon som bærer.

Telenor Mobil har hatt tilbudet med betalingstjenesten SmartPay i samarbeid med DnB i over ett år nå. Antall kunder som benytter seg av tjenesten er ikke kjent.

Telenor tester ut løsninger for bestilling og betaling av flybilletter via mobiltelefonen.

Også NetCom tester ut PKI-sikret adgang til interne bedriftsnett og forbereder et pilotprosjekt med bruk av mobil e-signatur i 2004.

Til toppen