Et bilde av konvergensbransjen i Norden

Aksjemarkeder er ofte vanskelig å få en forståelse av om det ikke hadde vært for indeksene. Frem til i dag har man ikke hatt noen god indikator for konvergensbransjen i Norden. Nå er imidlertid DT indeksen her.

Aksjemarkeder er ofte vanskelig å få en forståelse av om det ikke hadde vært for indeksene. Frem til i dag har man ikke hatt noen god indikator for konvergensbransjen i Norden. Nå er imidlertid DT indeksen her.

Aksjemarkedene beveger seg mye, og alle som har en befatning med dette markedet vet også betydningen av indekser. Det finnes i dag mange indekser som måler bevegelsene i markedet og gir deg et bilde av dets utvikling. Normalt er indeksene organisert etter de ulike bransjene. I de senere årene, med en stadig sterkere globalisering, har man også utviklet egne geografiske indekser for forskjellige regioner. Men også koblinger, der man har både en bransje og geografisk orientering for å kunne si noe mer om hvordan det går for en enkelt bransje for en større region, er blitt stadig mer vanlig.

Og slik man så det tidligere, der globaliseringen visket ut gamle grenselinjer, har også sammensmeltningen av gamle bransjer gjort sitt til at man nå ser en større sammenheng på tvers av sektorlinjene.

DT indeksen er etablert for å gi et best mulig bilde av hvordan den nordiske konvergensbransjen utvikler seg.


Når vi snakker om konvergensbransjen mener vi den nye industrien som har oppstått i krysningspunktet der de gamle industriene smelter sammen rundt Internett, media, teknologi og data. Alternativt kan man si at konvergensbransjen er industrien rundt den nye økonomien.

Dette er en sektor i næringslivet som vokser raskt, både fordi det blir stadig flere selskaper som etablerer virksomhet innenfor bransjen, men også fordi mye gammel industri finner den nye måten å gjøre forretninger på interessant. Som et eksempel på dette finner man den gamle bank- og finansnæringen som i dag har konvertert mye av sin virksomhet til Internett. De har dermed blitt en del av konvergensbransjen.

Fra gammelt av var også den utenlandske påvirkningen et aksjemarked var utsatt for relativt begrenset. Med Internett flyter informasjonen lettere og aksjehandel på tvers av grenser har blitt mer utbredt gjennom meglere og konsolideringer av børsene. Markedene smelter rett og slett sammen også over landegrensene. For Norge og Oslo Børs sin del har man valgt en nordisk orientering gjennom NOREX-samarbeidet med børsene i Stockholm, København og Reykjavik.

For denne nye bransjen, som har medlemmer fra mange gamle tradisjonelle næringer og som går på tvers av landegrensene, har vi i dag ikke noen egen indeks. Derfor har digitoday.no opprettet en indeks som vil gi deg nettopp dette bildet: DT indeksen som dekker den nordiske konvergensbransjen.

Til toppen