- Et felles verdensmarked for IT

IT-industrien fullstendig globalisert innen 2015, sier Gartner.

- Et felles verdensmarked for IT

IT-industrien fullstendig globalisert innen 2015, sier Gartner.

Denne uken holder Gartner sitt årlige Symposium ITxpo i Barcelona. Her belyser analyseselskapet synspunkter og utviklingstrender som vil gjøre seg gjeldende for IT-bransjen fremover.

En trend de peker på er fremveksten av et globalt sømløst IT-market, uten landegrenser.

Dette vil ifølge Gartner være en realitet innen syv år.

- Selv om virksomheten din ikke opererer i vekstmarkeder som Kina eller India, så er sannsynligheten stor for at leverandørene dine er der, og noen av partnerne og kundene dine, sier Partha Iyengar, analytiker i Gartner.

- Virksomheter må lære hvordan de kan handle og konkurrere med endringsdyktige og godt organiserte bedrifter, som baserer seg på lavkostnads- og høykompetent arbeidskraft.

Dette ikke er et nytt fenomen, men ifølge Gartner skal eroderingen av de tradisjonelle grensene være siste steg på en globaliseringsstige som strekker seg tilbake til den industrielle revolusjonen, og lenger enn det.

Dagens sosiale, politiske og finansielle krefter kombinert gjør utviklingsland til økonomiske kraftsentra som får enorme konsekvenser for forretningsdrift over hele verden.

De modne IT-markedene er fortsatt størst målt i absolutte størrelser, men nå skal vekstregionene være i full ferd med å ta igjen investeringstakten, sier analyseselskapet.

Ifølge Gartner vil IT-investeringer utgjøre 8,5 prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) for vekstmarkedene i perioden 2006 til 2011. Modne markeder vil bare bruke 4,3 prosent av BNP i samme periode.

Etter hvert som vekstmarkedene fortsetter akselerasjonen vil ledende vekstnasjoner som Brasil, Russland, India og Kina bli stadig viktigere regioner i den globale IT-industrien.

Innen noen segmenter, som for utstyrsmarkedet for telekom, vil vekstmarkedene snart gå forbi de modne markedene. Innen 2011 vil vekstmarkedene bruke 263,5 milliarder dollar på telekom, mens tilsvarende tall for modne markeder vil utgjøre 236,5 milliarder dollar.

- IT-aktører må vurdere ulike vekstmarkeder som en kilde til fremtidens konkurranse og nye muligheter. Fremtidens kvalitetsleverandører vil ikke bare komme fra Kina og India, sier Ian Marriott i Gartner.

Marriott peker på regionene Øst-Europa, Latin-Amerika og relativt lite utnyttede deler av Asia som mulige områder for tjenesteutsetting. Konklusjonen hans er at it-sjefen må forstå hvordan egen virksomhet kan vokse inn i mange deler av verden.

- Tilgang til tjenester i land som Argentina, Vietnam og Romania vil by på muligheter, men også utfordringer knyttet til utvikling av en virksomhetsstyring som håndterer denne nye typen leverandører på en effektiv måte.

Til toppen