Et fjerde digitalt bakkenett

Sverige planlegger et fjerde bakkebasert digital-TV nett. Internasjonale aktører som BBC, CNN og MTV skal bli trekkplaster.

Sverige planlegger et fjerde bakkebasert digital-TV nett. Internasjonale aktører som BBC, CNN og MTV skal bli trekkplaster.

Den svenske regjeringen planlegger et fjerde bakkebasert nett for digital-TV. Allerede i sommer kan det fjerde nettet bli en realitet, skriver Dagens IT.

Dette lanseres som et virkemiddel for å få fart på digital-TV interessen i Sverige.

Planen er at det fjerde sendenettet skal gi plass til fire til fem nye kanaler. Dagens IT skriver at flere internasjonale kanaler er interessert. Lars Marén i det svenske Kulturdepartementet bekrefter at både CNN og MTV har meldt sin interesse. Innen Kulturdepartementet har enkelte hevdet at internasjonale tungvektere som CNN vil kunne avverge at digital-Tv utviklingen kalles politisk mislykket.

I tillegg til de internasjonale kanalene, ønsker også flere av de kanalene som allerede er inne å få flere kanaler. Blant annet ønsker TV4 å få lokale kanaler inn i det digitale nettet.

For at CNN skal være med i kampen, må de følge forpliktelsene de har i dag ved distribusjon i Sverige. I det ligger blant annet at virksomheten må drives gjennom et svensk selskap.

- Trolig kommer vi til å stille de samme krav, for å være sikre på at de følger svensk lov. Men ingenting hindrer at selskapet har utenlandske eiere, sier Marén til Dagens IT.

Samtidig arbeider Post- og Telestyrelsen med å avklare det fjerde digitalnettet i forhold til Polen, slik at de digitale signalene ikke forstyrrer det polske militære systemet.

Til toppen