Et hakk nærmere en deling av TeliaSonera

Her i Norge eier Telenor telenettet, men i Sverige kan nå TeliaSonera miste kontrollen.

Et hakk nærmere en deling av TeliaSonera

Her i Norge eier Telenor telenettet, men i Sverige kan nå TeliaSonera miste kontrollen.

Diskusjonen om man skal ta det svenske fastnettet fra TeliaSonera skyter nå fart. Bakgrunnen er at den nye svenske regjeringen utreder å selge seg helt ut av det gamle telemonopolet. TeliaSonera er det nest største teleselskapet i Norge gjennom sitt eierskap av Netcom, Chess og Nextgentel.

Det svenske post og teletilsynet, Post- och telestyrelsen, foreslo tidligere i år at man nettopp derfor skulle frata TeliaSonera det svenske fastnettet. Årsaken er at hvis teleselskapet blir en helkommersiell aktør, kan det bli vanskeligere for deres konkurrenter som også må ha tilgang til fastnettet.

Av samme årsak ble det forslått en deling av Telenor da selskapet ble børsnotert, men konkurrentene nådde ikke igjennom med sitt forslag. Det norske post- og teletilsynet regulerer i stedet prisene Telenor tar av for eksempel Nextgentel for linjene inn til hver husstand.

Nå har den svenske regjeringen gitt tilsynet delvis ja og ber dem utrede mulighetene for å dele Telia Sonera i to selskaper, skriver Nyteknik.se.

Også i Danmark har IT- og Telestyrelsen foreslått å dele opp teleselskapet TDC slik at telenettet blir adskilt i et eget selskap.

Den svenske regjeringen har ikke tatt stilling i saken, bedyrer Henrik Hansson i det svenske Næringsdepartementet, først skal saken utredes. Men utredningen og et forslag skal være ferdig allerede 15. juni.

Til toppen