Et hopp opp for Netcom

Mobilvirksomheten trakk alene omsetningen opp med 2,9 milliarder kroner for svenske Netcom AB i 1998. Konsernet kan legge fram et resultat før skatt på 232 millioner kroner, mot et underskudd på 37 millioner kroner i fjor. Omsetningen endte på i underkant av 6 milliarder kroner, opp fra 4 milliarder.

Mobilvirksomheten trakk alene omsetningen opp med 2,9 milliarder kroner for svenske Netcom AB i 1998. Konsernet kan legge fram et resultat før skatt på 232 millioner kroner, mot et underskudd på 37 millioner kroner i fjor. Omsetningen endte på i underkant av 6 milliarder kroner, opp fra 4 milliarder.

Omsetningsveksten fra 1997 til 1998 var på 48 prosent. Netcoms årsresultat etter skatt endte på 67 millioner kroner, opp fra 49 millioner året før.

Administrerende direktør i Netcom AB, Anders Björkmans kommentar til årsresultatet er at selskapet har hatt kraftig vekst i 1998.

- Kundebasen har økt med 80 prosent til over tre millioner kunder. Mobiltelefoni vokser sterkt som følge av kontantkort, og nye samtrafikkavtaler med Telia bidrar til bedre resultat på fast-telefoni.

Netcom satser på å etablere seg som en sterk teleoperatør i Norden og Baltikum, og har brukt 1998 til større oppkjøp i Baltiske land, en strategi som har fortsatt med nye oppkjøp i år.

Den sterke kundeveksten gjør at selskapet i dag sitter med over tre millioner kunder i de nordiske landene og Baltikum, og en vesentlig del av veksten kommer fra mobiltelefoni, spesielt på kontantkortsalg. Comviq og Tele2 Mobil sitter for tiden med i underkant av 1,3 millioner kunder. Selskapene har en samlet "churn" (kundeavgang) på 20 prosent. Tele2 Mobil er spesielt rettet mot bedriftsmarkedet og mobiltjenesten utvikler seg positivt.

Selskapet sitter med 691.000 svenske kunder på fasttelefoni og 412.000 enbruker Internett-kunder. Kundetall på fast telefoni og Internett i Norge og Danmark er på henholdsvis 194.000 og 423.000 kunder.

Blant kampanjene som ble kjørt i fjerde kvartal, var en salgskampanje hvor Ericsson-telefoner ble pakket sammen med kontantkort. Det ble totalt solgt 85.000 slike pakker, hvorav 65.000 var aktivert ved utgangen av året.

15. oktober byttet Netcom Systems AB navn til Netcom AB.

Til toppen