Et komplisert kvartal for Computer Associates

CAs omsetning økte med 17 prosent første fiskalkvartal, men dette førte bare til en ti prosent bedring av driftsresultatet. - Det var et komplisert kvartal, forklarer president og COO Sanjay Kumar.

CAs omsetning økte med 17 prosent første fiskalkvartal, men dette førte bare til en ti prosent bedring av driftsresultatet. - Det var et komplisert kvartal, forklarer president og COO Sanjay Kumar.

Kvartalet fram til 30. juni er det første i Computer Associates' (CA) avvikende regnskapsår. I forhold til samme kvartal i fjor økte omsetningen fra 1,05 milliarder dollar til 1,22 milliarder, mens driftsresultatet økte fra 192,5 millioner dollar til 213,6 millioner.

CA overtok Platinum Technology 4. juni i år. Kvartalsregnskapet er belastet med 646 millioner dollar av de totale overtakelseskostnadene på 3,5 milliarder dollar i et oppgjør som foregikk kontant. Bunnlinjen lyder derfor på minus 432 millioner dollar.

Overtakelsen av Platinum er noe av grunnlaget for at Kumar beskriver kvartalet som komplisert. Mange kunder var ikke umiddelbart overbevist om at CA gjorde det riktige. En annen faktor Kumar viste til, var reorganiseringen av salgsapparatet. Platinum ble dessuten skrellet for 2000 av sine opprinnelig 5000 arbeidsplasser. Hele CA sysselsetter i dag 17.500 mennesker.

Veksten i omsetning skyldes vesentlig tjenester og produkter som ikke er knyttet til stormaskiner. Programvare til stormaskiner holder stand, men ikke mer.

Korrigert for valutasvingninger økte den internasjonale omsetningen med 22 prosent til 373 millioner dollar. Kumar pekte ut to svake områder: Tyskland og Latin Amerika.

Til toppen