Et lite tilbakeslag for Symantec

Omsetningen står stille, og overskuddet minker.

Et lite tilbakeslag for Symantec

Omsetningen står stille, og overskuddet minker.

Symantec-tallene for årets septemberkvartal viser samme omsetning som i fjor, 1,48 milliarder dollar. Driftsresultatet er redusert med 13 prosent til 372 millioner dollar, mens nettoresultat etter skatt er ned 10 prosent til 266 millioner dollar.

Omsetningen innen forbrukersegmentet er tre prosent større enn i fjor, 468 millioner dollar, tilsvarende 32 prosent av det totale salget. Økningen er avhengig av en regnskapsjustering på 10 millioner dollar. I praksis står omsetningen stille.

Omsetningen overfor bedrift er 1,01 milliarder dollar, det samme som i fjor. Utviklingen innen de tre segmentene sikkerhet, drift og tjenester, er ujevn. Sikkerhet økter med 5 prosent til 363 millioner dollar, 24 prosent av totalen. Det største segmentet, drift av lagring og servere minker med 1 prosent til 557 millioner dollar og utgjør 38 prosent av totalen. Tjenestesegmentet står for 6 prosent av omsetningen, etter å ha minket med 11 prosent til 92 millioner dollar.

Det er i Emea (Europa, Midtøsten og Afrika) at nedgangen skjer, med 9 prosent til 414 millioner dollar, tilsvarende 28 prosent av den totale omsetningen.

Gitt at omsetningen gjennom nyervervede Verisign bokføres hos Symantec fra begynnelsen av august, kunne man ventet noe bedre tall. Toppsjef Enrique Salem sier seg fornøyd med omsetningen inn sikkerhetskopiering og arkivering, og generelt sett overfor offentlig sektor. Han sier også at det gjøres framskritt med å integrere Verisign, PGP og GuardianEdge i Symantecs portefølje av sikkerhetsprodukter.

Prognosen for inneværende kvartal er 2 til 3 prosent bedre omsetning enn i fjor, til mellom 1,57 og 1,59 milliarder dollar.

Til toppen