Et liv uten opptattsignal

Fra i dag vil 14.000 telefonabonnenter slippe å få opptattsignal. Istedet prøver Telenor ut et taleveiledningsopplegg, der abonnenten får en beskjed om hvordan Tilbakeringtjenesten fungerer. Etter utprøvingen i Larvik vil 800.000 Telenorkunder få det samme tilbudet.

Fra i dag vil 14.000 telefonabonnenter slippe å få opptattsignal. Istedet prøver Telenor ut et taleveiledningsopplegg, der abonnenten får en beskjed om hvordan Tilbakeringtjenesten fungerer. Etter utprøvingen i Larvik vil 800.000 Telenorkunder få det samme tilbudet.

Tilbakering-tjenesten er allerede tilgjengelig for alle som er tilknyttet digital sentral, og har telefonapparat med R og # - taster. Tilbakering-tjenesten iverksettes slik:

Trykk R, få ny tone, avslutt med 5 og firkanttast.

Slik fungerer tjenesten:

Ved hjelp av Tilbakeringtjenesten kan Kari når hun forsøker å ringe Ola og får opptattsignal, sette samtalen på venting. Ved å trykke R 5 # gir hun sentralen beskjed om å ringe opp sin egen telefon, og deretter Ola når han har avsluttet den pågående samtalen. I mellomtiden legger hun på røret. Tilbakering-tjenesten stenger ikke for andre inn- og utgående samtaler.

Hensikten med å innføre en taleveiledning istedetfor opptattsignal er å gjøre abonnentene oppmerksom på muligheten for å sette samtaler på "venting". Erfaringene fra Larvik vil gi Telenor et sikrere utgangspunkt når taleveiledningen etter planen skal innføres for ca. 800.000 abonnenter 1. juli i år. Øvrige abonnenter vil få taleveiledningen i 1998, når de nødvendige oppgraderinger av telenettet er gjennomført.

Tjenesten vil fortsatt være gratis og tilgjengelig for alle frem til 1.juli 1997. Fra denne datoen vil hver vellykkede tilbakering koste 90 øre. Taleveiledningen vil opplyse om pris på Tilbakering-tjenesten.

Fra 14. april kl. 12.00 vil taleveiledningen for abonnentene i Larvik høres slik ut: (tonesignal)

"Nummeret er opptatt. Du kan bli oppringt når det blir ledig. Tjenesten er gratis.

Trykk R, få ny tone, avslutt med 5 og firkanttast."

Hvis den som ringer taster R5# kommer følgende kvitteringsmelding:

"Du blir oppringt hvis nummeret blir ledig innen 45 minutter"

Til toppen