Et nummer til 100.000?

To år etter planen vil Post og teletilsynet la deg kjøpe egne fem-sifrede telefonnummer for mellom 25.000 og 100.000 kroner. Men vær rask. Tilsynet har bare 8000 nummer tilgjengelig.

To år etter planen vil Post og teletilsynet la deg kjøpe egne fem-sifrede telefonnummer for mellom 25.000 og 100.000 kroner. Men vær rask. Tilsynet har bare 8000 nummer tilgjengelig.

De fem-sifrede telefon-numrene er i første rekke myntet på bedrifter og organisasjoner som kan finne et nummer i nummerserien 02000 og 09999 til å profilere seg selv. Om flere er ute etter samme nummer, blir det loddtrekning.

Ifølge Post og teletilsynet vil rundt 7500 av de aktuelle numrene koste 25.000 kroner per år, mens de øvrige numrene blir dyrere henholdsvis 50.000 og 100.000 kroner i årlig avgift. Jo rundere og lettere nummreret er å huske jo dyrere blir det.

Nummer skal også tildeles ikke-kommersielle og sammfunnsnyttige formål, og for slike nummer nøyer teletilsynet seg med 1000 kroner per år.

De nye telefonnumrene som nå gjøres tilgjengelige er geografisk uavhengige og kan benyttes over alt i landet, og kan flyttes på ved skifte av teleoperatør.

Norge blir et av få land som har kommersialisert denne type nummer.

Til toppen