– Et sikkert sted for alt som er viktig

e-Boks-direktør Henrik Andersen svarer på KS' bekymringer om digital postboks.

– Et sikkert sted for alt som er viktig
Debatten om innføring av en digital postkasse for alle norske innbyggere fortsetter. I dette innlegget svarer Henrik Andersen og e-Boks på bekymringer fra kommuneorganisasjonen KS. Bilde: e-Boks

Henrik Andersen er administrerende direktør i danske e-Boks, som ønsker å konkurrere om å levere en digital postboks for offentlig informasjon til norske innbyggere. I dette debattinnlegget svarer han på KS' krav om omkamp om digital postkasse.

DEBATT: Etter ti års erfaring med digitalisering av offentlig og privat sektor i Danmark, kjenner vi mange av utfordringene og argumentene som andre aktører fremfører. I høringssvaret til Difi uttrykker KS bekymring blant annet for sikkerheten, kostnadene og noen andre forhold knyttet til hvilken digital postboks som skal benyttes når offentlig sektor skal digitaliseres. Under følger noen viktige presiseringer bygget på vår erfaring fra Danmark.

100 prosent leveringsgaranti

Vi liker å si at e-Boks er et sikkert sted for alt som er viktig. Løsningen fungerer og er godkjent av både danske og norske myndigheter, og det vil selvsagt ikke «kreve et enormt sikkerhetsregime i en hel menneskealder for å sikre at innholdet i den kommersielle, digitale postkassen ikke kommer på avveie». Alle transaksjoner i e-Boks er beskyttet av de strengeste sikkerhetskrav. All kommunikasjon i e-Boks er kryptert og samtlige 205.000.000 dokumenter som ble sendt i 2012 kom frem til de rette mottagerne. Til glede for de over 20.000 offentlige og private avsendere og over 7.000.000 mennesker som allerede mottar post i e-Boks. Vi garanterer 100 prosent leveringssikkerhet i Danmark, og selvsagt også i Norge.

Samhandling i praksis

98 danske kommuner (i tillegg til hele dansk offentlig sektor) bruker allerede e-Boks, og e-Boks fungerer sømløst med utallige eksisterende IT-løsninger i kommuner, fylke og stat, og alle krav til dokumentasjon (loggføring, journalføring, arkivering og innsyn) er oppfylt. Integrasjonen er enkel og løsningen kan implementeres og begynne å brukes på mindre enn en uke. For godt til å være sant? Gjennom ti års erfaring vet vi at dette fungerer, og e-Boks kan enten brukes alene, eller sammen med andre IT-løsninger.

Ikke enten-eller

I KS’ høringssvar kan man få inntrykk av at det enten er Altinn eller andre kommersielle alternativer som er løsningen. Dette er slett ikke tilfellet, fordi e-Boks (og sikkert også andre løsninger) kan fungere sammen med Altinn eller andre IT-systemer. Det fungerer godt i Danmark der vi har borger.dk som tilsvarer norske Altinn, og det kan helt sikkert også fungere godt i Norge. e-Boks tilbyr for øvrig også tilsvarende løsninger til en rekke private aktører gjennom såkalte white label løsninger der e-Boks fungerer som «motoren» i selskapenes egne nettløsninger. Hvis ikke e-Boks fungerte godt sammen med andre IT-løsninger hadde nok ikke over 20.000 virksomheter allerede tatt løsningen i bruk.

Innsparingspotensialet er undervurdert

Avslutningsvis er KS bekymret for at staten overvurderer potensialet for besparing som digitaliseringen kan gi. Vi deler ikke den bekymringen. Vi vet at de avsenderne som tar i bruk e-Boks sparer minimum 80 prosent. Digitaliseringsstyrelsen i Danmark har funnet ut at et manuelt brev koster om lag kr 26,- pr stk i porto, materialer og håndtering, mens et digitalt brev koster ca kr 5,- i utgifter til distribusjon og håndtering. Det sier seg selv at det er stort potensial for store besparelser også i Norge. Vi ser også at besparelsene i form av redusert porto kun representerer en liten del av besparelsene. De virkelige store besparelsene – som vi er i full gang med i Danmark – ligger i effektivisering av arbeidsprosessene i både kommune, fylke og stat. Vi gleder oss til å være med i den videre effektiviseringen av offentlig sektor i Danmark og deler mer enn gjerne våre erfaringer med dere i Norge.

Les mer om: