Et skritt nærmere standard for UWB

UWB er som Bluetooth, bare i 100 Mb/s. Et nytt utspill kan bringe standardiseringsarbeidet ut av stampen.

UWB er som Bluetooth, bare i 100 Mb/s. Et nytt utspill kan bringe standardiseringsarbeidet ut av stampen.

UWB – Ultra Wideband – er en løfterik teknologi for høyhastighetssamband over svært korte avstander. Den skal ha samme rekkevidde som dagens Bluetooth, det vil si ti meter, men er hundre ganger så rask, det vil si 100 Mb/s. Det er gjort nyvinninger i overføringsteknologien slik at UWB ikke en gang skal merkes av annet samband i det samme frekvensspekteret. Det amerikanske teletilsynet FCC har følgelig lisensiert UWB for hele intervallet fra 3,1 GHz til 10,6 GHz.

Anvendelsene er svært mange, blant annet trådløs overføring av video.

Standardiseringsarbeidet for UWB har likevel stått i stampe. Samarbeidet innen IEEE har ikke greid å få de to førende alliansene – WiMedia Alliance og UWB Forum – nærmere hverandre, selv om flere innflytelsesrike aktører er medlemmer av begge, som Bluetooth-spesialisten Cambridge Silicon Radio, Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Tektronix og VIA.

Hovedaktøren i UWB Forum er Freescale, tidligere en avdeling under Motorola. WiMedia har tilslutning fra tungvektere som HP, Intel, Kodak, Microsoft, Nokia og Texas Instruments.

Fram til mars i år var det tre konkurrenter. Da gikk MultiBand OFDM Alliance inn i WiMedia.

Tidligere denne uken ble det kjent at en ny spesifikasjon fra denne fusjonen skal gjennomgås av Ecma International, en organisasjon kjent blant annet for positive bidrag til standardisering av forbrukerelektronikk siden den ble opprettet i 1961, blant annet innen DVD og nylig innen NFC («Near Field Communication», en slags superutgave av RFID). Målet er at en Ecma-godkjent spesifikasjon kan publiseres innen årsskiftet.

WiMedia begrunner samarbeidet med Ecma med at UWB ikke kan lykkes hvis det ikke etableres én felles global standard. At Ecma støtter WiMedias spesifikasjoner kan føre til at den europeiske standardiseringsorganisasjonen ETSI følger opp, og til at det økende presset får UWB Forum til å bøye av.

Det er ikke kommet kommentarer fra Freescale eller UWB Forum på samarbeidet mellom Ecma og WiMedia. En første reaksjon kan komme i forbindelse med en samling i UWB Forum 22. til 23. september.

    Les også:

Til toppen