Et steg nærmere BaneTele-salg

Et viktig hinder for et mulig salg av BaneTele er nå snart fjernet, men det vil fortsatt ta tid før selskapet kan selges.

Et viktig hinder for et mulig salg av BaneTele er nå snart fjernet, men det vil fortsatt ta tid før selskapet kan selges.

BaneTele og tidligere eier Jernbaneverket har kranglet om vilkårene i en tidligere avtale. Konflikten har bidratt til å sette en stopper for prosessen videre med et mulig salg av BaneTele.

Nå er konflikten mellom BaneTele og Jernbaneverket nær en løsning. Det bekrefter BaneTele-sjef Matthias Peter.

- Det foreligger en forliksløsning, som nå er sendt videre til departementene. Styret i BaneTele har gitt sitt tilslag til forliksløsningen, sier Peter til digi.no.

Han ønsker ikke å utdype hva som er innholdet i forslaget til forlik mellom BaneTele og Jernbaneverket. Nå er det opp til departementene å ta de endelige avgjørelsene, forteller han.

Avdelingsdirektør Knut Utvik i eierskapsavdelingen i Nærings- og Handelsdepartementet forteller at det ennå ikke foreligger noen endelig løsning på konflikten mellom de to partene, men forteller at en løsning kan være like rundt hjørnet.

- Det foreligger per i dag ikke noen underskrevet avtale, men det kan hende at det kommer en avtale i løpet av kort tid, sier han til digi.no.

Konflikten har vært et hinder for den videre prosessen omkring et mulig salg av BaneTele. Når denne avtalen er på plass, kan departementet fortsette prosessen med et mulig salg av BaneTele.

- Vi vil vurdere mulighetene fremover for om det skal rettes noe konkret aktivitet mot markedet, med tanke på å finne en samarbeidspartner til BaneTele, sier Utvik.

Det neste steget er å legge frem en innstilling for Stortinget om hva som skal skje videre med BaneTele. Et salg av BaneTele må godkjennes av Stortinget. Utvik ønsker ikke å skissere noe tidsperspektiv for når departementet vil legge frem denne innstillingen for Stortinget.

- Nei, det vil ta noe tid før dette blir avklart, sier han.

Konflikten mellom BaneTele og Jernbaneverket har dreid seg om leiepris for et av fibernettene, som er leid av tidligere eier Jernbaneverket.

I 1995 ble det inngått en avtale om å betale leie basert på omsetningen i BaneTele. Da BaneTele i 2001 overtok fibernettet til konkursrammede Enitel steg imidlertid omsetningen kraftig, og det tjener Jernbaneverket gode penger på i dag.

Regjeringen Bondevik vedtok for få år siden å samle statlig eierskap i Næringsdepartementet. Dermed var ikke Jernbaneverket eier av BaneTele lenger, men avtalen om leiepris besto. Nå ønsker BaneTele-sjef Matthias Peter å få en ny avtale.

BaneTele-sjef Matthias Peter har ønsket å få en ny avtale som er basert på leieprisen som er etablert i markedet, og ikke en leiepris basert på omsetning i BaneTele. Om leieavtalen hadde bestått, kunne det gjøre det vanskeligere å selge BaneTele.

Til toppen