Et steg nærmere .cloud

Google, Amazon og Symantec ute av dansen, ifølge Rolf Larsen.

Rolf Larsen og norske Cloudnames tror de er kvitt Google, Amazon og Symantec i kampen om det muligens svært anvendelige «.cloud»-toppnivådomenet.
Rolf Larsen og norske Cloudnames tror de er kvitt Google, Amazon og Symantec i kampen om det muligens svært anvendelige «.cloud»-toppnivådomenet.

Google, Amazon og Symantec ute av dansen, ifølge Rolf Larsen.

Det var kommet inn nær to tusen søknader da den foreløpig eneste muligheten til å søke om nye generiske toppnivådomener (gTLD) gikk ut i sommer.

Nå foreligger oversikten med såkalte «early warnings» – en runde i prosessen der en kan tilkjennegjøre sin uvilje mot søknader.

Listen med innvendinger omfatter rundt 250 søknader på til sammen 145 toppdomener.

De fleste av protestene stammer fra nasjoner.

Søknader med religiøs betydning som .bible, .islam eller .halal, samt geografiske områder som .africa, .persiangulf og .patagonia er blant de som er omstridt.

Brasil og Peru har for eksempel levert en innvending mot nettgiganten Amazons søknad om samme navn som regnskogen.

Fra neste år vil det dukke opp over tusen nye toppnivådomener. Men først skal klageprosessen gjennomføres, samt budrunder blant aktører som kjemper om samme navn.
Fra neste år vil det dukke opp over tusen nye toppnivådomener. Men først skal klageprosessen gjennomføres, samt budrunder blant aktører som kjemper om samme navn.

Suger du?

Også svært mange generiske ord av typen .casino, .hotel, .mail, .movie og .health har utløst en lang rekke klager.

Australia mener tildeling av «.sucks» bør stanses. Synet er at et negativt ladet toppdomene kan medføre at virksomheter må foreta defensive registreringer av domener.

Av mer kuriøse innslag kan nevnes at Samoa (tidligere Vest-Samoa) protesterer mot tildelingen av .website. De mener det kan forveksles med landets eget domene .ws.

Økt sjanse

Det norske firmaet Cloudnames, som har søkt om .cloud, merker seg at 3 av deres 6 andre konkurrenter om dette toppdomenet har mottatt innvendinger. Det er Google, Amazon og Symantec.

Jeg tror i prinsippet vi nå er kvitt disse tre søknadene Årsaken er at dette er et svært vidt begrep som de ønsker å anvende til eget formål, ikke åpne for bruk av alle andre, slik de øvrige fire tar sikte på.

- Vi har ikke søkt om å lukke navnerommet slik de har gjort. Det har vi hele tiden ment at det vil bli reagert imot, sier Cloudnames-gründer Rolf Larsen til digi.no.

Han mener derfor at de er styrket i sjansen til å stikke av med et av IT-bransjens heteste uttrykk som toppnivådomene.

Budkrig

Larsen forventer nå at Google, Amazon og Symantec trekker seg fra kampen, som til slutt vil munne ut i en budkrig mellom interessentene.

- Jeg tror i prinsippet vi nå er kvitt disse tre søknadene. De øvrige gjenværende partene har vi ikke gått i dialog med ennå, men det vil skje innen 3-4 måneder, sier han.

Den norske nettgründeren håper at aktørene blir enige om en privat auksjon, der det høyeste budet blir likt fordelt mellom «taperne».

Cloudnames søkte også om .global, hvor de møter konkurranse fra ett annet selskap, men andre har søkt om det nærliggende navnet .globalx.

Her blir det viktig at ICANN beslutter at søknadene ikke er for «like» og dermed kan forlede nettbrukere.

- Dommen skal komme før 17. desember, sier Rolf Larsen, som dersom alt går i hans favør (inkludert et oppgjør med søknadsrivalen) kan være innehaver av eget toppnivådomene før jul.

Penger tilbake

Søkere som velger å trekke seg innen 21 dager etter en tidlig innvending, kan få tilbake 80 prosent av engangsavgiften på nærmere én million kroner.

Dersom uenighet om toppdomenenavn ikke løses i minnelighet blir det anledning til en mer formell protestrunde i april.

    Les også:

Til toppen