Et steg nærmere en skandinavisk børs

De tre skandinaviske børsene har undertegnet en intensjonsavtale som kan bidra til blant annet høyere IT-kurser.

De tre skandinaviske børsene har undertegnet en intensjonsavtale som kan bidra til blant annet høyere IT-kurser.

Oslo Børs, Københavns Fondsbørs, og Stockholmsbörsen inngikk i dag en intensjonsavtale om at Oslo Børs skal delta i børsalliansen NOREX.

Alliansen vil la norske, svenske og danske aksjekjøpere handle i alle selskaper i det tre landene. Skandinaviske selskaper vil også slippe å notere seg på mer enn én børs, noe som til nå har medført store merutgifter.

Målet, sier Oslo Børs, er å skape et av verdens mest effektive verdipapirmarkeder. De tre børsene skal etter hvert bruke samme IT-system og la kunder handle på et fellespunkt.

Den endelige avtalen om samarbeidet vil bli undertegnet i løpet av første kvartal. Innen utgangen av 2. halvår 2001 skal Oslo Børs kaste sitt nyutviklede datasystem for å å ta i bruk felleshandelssystemet SAXESS som i dag brukes i Stockholm.

Oslo Børs har vært under et hardt press, særlig fra de største selskapene, om å slå seg sammen med andre europeiske børser. Noen av de største selskapene har sagt at det norske markedet alene er ikke effektivt nok og dessuten ikke har penger nok til å hjelpe dem. Oslo Børs er dessuten en av de mindre børsene i Europa og har vært mye plaget av beskyldninger om innsidehandel og for tette bånd til små finansmiljøer.

Etableringen av en felles skandinavisk børs kan føre til et kursløft for norske IT-selskaper. Svenske IT-aksjer er priset langt over de norske, særlig i Internett-bransjen.

Målet med samarbeidet er å skape større handel (og dermed bedre pris) gjennom at flere investorer får tilgang til de børsnoterte selskapene. Etter hvert skal børsalliansen tilby

  • kryssmedlemska
  • felles regelverk for notering, medlemskap og handel
  • harmonisering av prisstruktur for notering, medlemskap og handel
  • felles bransjeinndeling/listestruktur for noterte selskaper
  • felles handelssystem.

Norex-samarbeidet skal gjennomføres med dannelse av selskapet Nordic Exchanges AS, eid av de tre børsene. Oppgaver som tenkes tillagt selskapet er for eksempel felles markedsføring, relasjonsbygging, produktutvikling, kursvirksomhet, autorisasjon av medlemmer og regelharmonisering - for å nevne noe.

- Norex gir hele verden tilgang til nordiske aksjer gjennom samme kanal. Økt aktivitet i handelen og bedret likviditet er opplagte konsekvenser av alliansen, sier københavnbørsens sjef Hans-Ole Jochumsen.

Til toppen