Etablerer forsvarsfond for Linux mot SCO

IBM og Intel henter inn bidrag til et fond for å forsvare Linux-brukere som saksøkes av SCO.

IBM og Intel henter inn bidrag til et fond for å forsvare Linux-brukere som saksøkes av SCO.

SCO Group har saksøkt IBM for tre milliarder dollar for påstått piratkopiering av Unix kode til Linux, og truer med å saksøke en utvalgt Linux-bruker innen februar. For å forsvare Linux-brukere i slike søksmål, har Open Source Development Labs (OSDL) opprettet et fond. Hittil har blant andre IBM, Intel og MontaVista Software bidratt til fondet, som har nådd tre millioner dollar.

IBM og Intel vil hjelpe til med innsamlingen, heter det. Målet er å få fondet opp i 10 millioner dollar. Fondet vil også dekke juridiske utgifter til OSDL selv og til Linus Torvalds personlig, som også er truet av SCO. Fondet skal ikke brukes til å dekkes IBMs saksomkostninger.

OSDL-fondet supplerer et fond som Red Hat har opprettet, der en million dollar er satt av for å forsvare utviklere og distributører – men ikke brukere – som trues av SCOs juridiske offensiv mot Linux-fellesskapet.

I september garanterte Hewlett-Packard at de ville ta på seg saksomkostninger til alle kunder som kjøpe Linux-systemer fra HP etter 1. oktober 2003. (Se artikkelen IBM: – SCO har brutt vår copyright.)

Til toppen