Etablerer markedsplass for fisk

Store aktører i norsk fiskeindustri har tatt initiativet til å etablere en markedsplass for kjøp og salg av fisk på nettet. Portalen skal åpnes til høsten og håper å bli en av de største markedsplassene for slike varer i Europa innen kort tid.

Store aktører i norsk fiskeindustri har tatt initiativet til å etablere en markedsplass for kjøp og salg av fisk på nettet. Portalen skal åpnes til høsten og håper å bli en av de største markedsplassene for slike varer i Europa innen kort tid.

Verdens handel med fisk og fiskeprodukter utgjør 500 milliarder kroner hvert år (tall fra 1998), hvorav Norges andel utgjør seks prosent eller tredve milliarder norske kroner. Fiskeeksport er med andre ord "Big business".

Dette skal den nye norske fiskeportalen FishMarket ta fatt på og etablerer sammen med tunge selskaper i norsk fiskeindiustri en markedsplass for kjøp og salg av fisk over nettet.

Det finnes ingen slike tjenester i Europa i dag, og selskapet håper på å bli den ledende i dette området. Dette markedet i Europa teller for omtrent 150 milliarder kroner årlig.

Styreformann i FishMarket, Helge Møgster, er toppsjef i Austevoll Havfiske, et stort selskap i den norske fiskeindustrien. Han sier til digitoday.no at han har store ambisjoner for markedsplassen.

- Vi har et mål av å bli størst i Europa og det er et høyt ambisjonsnivå, sier Møgster som legger til at det har blitt spyttet inn 30 millioner kroner i selskapet så langt, men at det vil bli behov for ytterligere midler.

I en pressemelding sier Møgster:

- Kjøpere ønsker en økt tilgang på informasjon om tilgjengelige produkter og kontakt med nye leverandører som tilfredstiller kjøperens kvalitetskrav. FishMarket vil være et slikt verktøy, sier Møgster.

Planen til handelsplassen er å være kostnadsbesparende på salg-, markedsførings- og innkjøpsutgifter samt forbedre markedsføringen for spillerne. Dessuten skal det være effektivt og tidsbesparende med elektronisk ordrebehandling, prosessering, dokumentasjon og logistikk, skriver selskapet i en pressemelding.

FishMarket vil etter hvert også inneholde transport, betaling, nyheter og andre tilleggstjenester som er nødvendige for å gjennomføre elektronisk handel, skriver selskapet i en pressemelding.

- En elektronisk markedsplass vil forbedre vårt arbeid med salg og markedsføring av laks. Ved hjelp av Internett håper vil å nå flere kunder og forbedre vår kommunikasjon med kundene, sier Helge Gåsø. Han er styreformann i Terra Seafood, og en av initiativtakerne til FishMarket.
Alexander Woxen i inkubatorselskapet The Growth Factory sier til digitoday.no at dette er et meget spennende for inkubatoren, hvor deler av fiskemarkedet har vokst opp.


- Dette er et spennende konsept fordi dette ikke bare er en markedsplass, men også et verdiskapende verktøy for leverandører og kunder, sier han og legger til at det er svært sjeldent at en Internett-startopp er så kraftig forankret til eksisterende industri som nettopp FishMarket.

- Det er litt spennende at vi ser konvergensen mellom IT og fisk. Fisk er jo den store vekstnæringen for tiden, og har slått IT, sier Woxen til digitoday.no

Fiskerihandelsplassen skal tjene penger ved å ta en avgift for hver transaksjon som blir gjort.

Til toppen