Etablerer svensk mobilnettgigant

Telia og Tele2 skal bygge et felles UMTS-nett i Sverige. Dermed har Telias konsernsjef, Marianne Nivert løst selskapets UMTS-problem på kort sikt.

Telia og Tele2 skal bygge et felles UMTS-nett i Sverige. Dermed har Telias konsernsjef, Marianne Nivert løst selskapets UMTS-problem på kort sikt.

Avtalen mellom NetCom ABs datterselskap Tele2 ABog Telia betyr at selskapene etablerer et felles selskap for utbygging og drift av et svensk UMTS-nettet, basert på lisensen som Tele2 fikk før jul.

For Telia var blant selskapene som ikke fikk UMTS-lisens og har bestemt seg for å påklage tildelingen som ble gjort av Post- och telestyrelsen. De tre andre mottakerne er Europolitan, Orange Sverige og HIG3.

Fordelen for Tele2 er at selskapet får noen å dele sin UMTS-regning med, som ifølge selskapets UMTS-søknad kommer opp i nesten 26 milliarder kroner. Telia får på sin side lik tilgang til et UMTS-mobilnett, som Tele2 får. Utbyggingen vil skje med utgangspunkt i de to selskapenes allerede eksisterende GSM-mobilnett og selskapene skal eie 50 prosent hver i det nye mobilnett-selskapet.

Selv om Telia og Tele2 samarbeider på nettutbyggingen innenfor UMTS, er det klart at selskapene fortsatt vil konkurrere om kundene i markedet.

På en pressekonferanse senere i formiddag vil konsernsjefene i NetCom og Telia, henholdsvis Lars-Johan Jarnheimer og Marianne Nivert, utdype avtalen.

I en felles pressemelding sier de to konsernsjefene at samarbeidet vil føre til lavere priser for mobilbrukerne.

- Vår risiko med UMTS-investeringene reduseres dramatisk samtidig som vi kan fortsette med å garantere lave priser for våre kunder og dermed være konkurransedyktige, også innenfor neste generasjons mobiltelefoni, sier Jarnheimer.

Resultatet av det svenske samarbeidet kan også få følger for Tele2 og Telias norske datterselskap, Tele2 Norge AS og NetCom som begge skal bygge UMTS-nett i Norge.

Den endelige avtalen skal godkjennes av svenske konkurransemyndigheter og Post- och telestyrelsen. Den pågående klagesaken som Telia har anlagt på tildelingen av de fire svenske UMTS-lisensene påvirkes ikke av denne avtalen melder selskapet.

Til toppen