Eterra inngår partnerskap med Symantec

IT-sikkerhetsansvarlig Håvard Udnesseter i Merkantildata-selskapet Eterra mener Symantec tegner til å bli en av selskapets to viktigste leverandører innen IT-sikkerhet.

IT-sikkerhetsansvarlig Håvard Udnesseter i Merkantildata-selskapet Eterra mener Symantec tegner til å bli en av selskapets to viktigste leverandører innen IT-sikkerhet.

Håvard Udnesseter er blant dem som mener konvergens gir stadig større fokus på IT-sikkerhet. Samtidig preges markedet av store endringer.

- Det er klart i kraftig vekst, og det er i ferd med å modnes. Blant annet blir leverandørene færre og større. En annen tendens er at sikkerhet orienteres mer mot tjenester og mindre mot produkter. I Eterra vil vi fokusere på drift og vedlikehold, samt rådgivning.

Partnerskapsavtalen med Symantec viderefører Eterras arbeid med produkter fra Symantec og fra Axent Technologies, selskapet som Symantec fullførte oppkjøpet av før jul.

- Vi er allerede sertifisert på både Axent og Symantec. Det fusjonerte selskapet er sterk teknologi, og preges av god innsats innen utvikling.

Avtalen er nordisk, og innebærer et engasjement fra 500 selgere.

- Eterra er avhengig av å ri de raskeste hestene. Vi forventer at Symantec blir en av to dominerende leverandører hos oss innen IT-sikkerhet.

Blant de andre IT-sikkerhetsselskapene Eterra arbeider med, er Check Point.

Udnesseter er svært positiv til Symantecs nye initiativ for å bygge opp en egen nordisk konsulentorganisasjon.

Til toppen