Ett livslangt nummer

Alfanummer er ikke blitt den suksessen Telenor ventet seg da tilbudet ble lansert for to år siden. Nå setter Telenor Privat inn sine markedsføringskrefter for fullt i et forsøk på å "relansere" alfanummer, som også kommer med flere nye tjenester.

Alfanummer er ikke blitt den suksessen Telenor ventet seg da tilbudet ble lansert for to år siden. Nå setter Telenor Privat inn sine markedsføringskrefter for fullt i et forsøk på å "relansere" alfanummer, som også kommer med flere nye tjenester.

Geir Aslaksen
Geir Aslaksen.

- I midten av juni starter vi markedsføring av tjenesten på Internett, og fra 15. august til et stykke ut i september setter vi inn ytterligere markedskrefter med annonsering i mer tradisjonelle medier, sier markedsansvarlig Geir Aslaksen i Telenor Privat til digi.

Av konkurransehensyn ønsker ikke Telenor Privat å opplyse hvor mange millioner de har investert i videreutviklingen av alfanummer-tjenesten, et utviklingsprosjekt som har skjedd i samarbeid med eksperter ved Intelligent Nett/UPT-avdelingen hos Ericsson på Hisøy i Arendal og Telenor Nett.

 prosjektleder Anders F. Dege i Telenor Privat.
Anders F. Dege.

- Vår tidligere alfanummer-variant har representert noen barrierer både for bruker og selger. Dette førte til at vi ønsket å gjennomgå produktet nærmere får å gjøre det mer brukervennlig. Alfanummer - som begynner med 880 - er et såkalt stedsuavhengig telefunnummer og koster bare 60 øre å bruke når du ringer fra vanlige telefoner i Norge. Vi ønsker derfor å avmystifisere eventuelle negative oppfatninger om at 880 nummer er dyrt å ringe til, det motsatte er tilfelle. Nå mener vi at alfanummer er blitt en så moden tjeneste, både i brukergrensesnitt og teknologisk, at det er på tide med en relansering, sier prosjektleder Anders F. Dege i Telenor Privat.

digi har i halvannen måned prøvd ut den revitaliserte alfanummer-tjenesten, som klart framstår som atskillig mer brukervennlig enn på høsten 1995 da alfanummer ble lansert første gang. Alfanummer er kort forklart en "paraplytjeneste" som gir deg ett og samme telefonnummer til hjemmetelefonen, jobbtelefonen, mobiltelefonen, til hotellrommet eller en hvilken som helst telefon i Norge eller i utlandet. Brukeren beholder alle sine eksisterende abonnement, men ved hjelp av et alfanummer kan de samles under ett fellesnummer. Uansett hvor du ønsker å ta telefonen er det altså kun ett telefonnummer som gjelder.

- Forsåvidt trenger man ikke ha noe ekstra telefonabonnement i hele tatt. Eksempelvis kan en student bare kjøpe seg et alfanummer, bo kollektivt og knytte til seg den telefon som til enhver tid gjelder. Når vedkommende flytter, knytter man til seg den telefon som gjelder på det nye stedet. Og dette trenger jo ikke være personens telefonabonnement, poengterer Dege.

De fleste som har egen fasttelefon hjemme er kjent med Telenors viderekoblingstjenester: Du viderekobler til telefonen på stedet du skal til. Dette må du gjøre før du drar. Alfanummer er en mye smartere løsning som gjør at du kan viderekoble alle ett eller flere av dine telefonnumre til en bestemt telefon når som helst og hvor som helst.

- Si at du lever av salg, har flere telefonnumre - ett til hovedkontoret i Oslo, ett til avdelingskontoret i Bergen, ett mobiltelefonnummer og én hjemmetelefon - og du er mye på farten. Har du alfanummer kan du nøye deg med å oppgi dette ene telefonnummeret til dine profesjonelle kontakter, venner og familie. Alfanummeret representerer en merverdi for deg fordi det rydder opp hverdagen din - du blir enklere å få tak i, samtidig som tjenesten også gjør det mulig for deg å ta kontroll over din egen tid, sier Anders F. Dege til digi.

For samtidig som du alltid kan ta med deg telefonnummeret uansett hvor du er, har du muligheten til å bestemme når og hvor du ønsker å være tilgjengelig. Du trenger ikke å gå glipp av en eneste telefonsamtale: Velger du ikke å ta telefonen, styres samtalen automatisk inn på telefonsvareren som følger med alfanummer-abonnementet. Brukes tjenesten riktig, kan du enklere skille mellom jobb og fritid - der jobbnummeret eksempelvis viderekobles til telefonsvareren, mens privattelefon og mobiltelefon slipper gjennom etter arbeidstid.

Siden alfanummer alltid begynner med sifrene 880 tror mange at det er en dyr tjeneste. Faktum er at du faktisk kan spare en hel del på å viderekoble dine ulike telefonabonnement via alfanummer. For etter å ha betalt en etableringsavgift på 199 kroner og en fast månedsavgift på 29 kroner, faller de fleste kostnadene i alfanummerets favør. Viderekobling via alfanummer er gratis. Det koster brukeren ingen verdens ting, enten viderekoblingen skjer fra Norge eller fra utlandet. Det koster heller ingenting å lese av meldinger fra din telefonsvarer - og viderekobles samtalene til mobiltelefonen eller en telefon i utlandet betaler de som ringer deg bare fjerntakst. Foruten oppkoblingsavgiften på 3,50 kroner betaler den som ringer deg kun 50 eller 60 øre i tillegg - maks. Et enkelt regnestykke viser at en vanlig innenlands mobilsamtale på fem minutter blir 50 prosent billigere om den samme samtalen istedet gjøres via alfanummer. Tar man imot samtaler utenlands på GSM mobiltelefon, kommer selvfølgelig internasjonale roaming-utgifter i tillegg på vanlig måte.

Uansett: Tommelfingerregelen er at det nesten alltid vil lønne seg å ringe via alfanummer når du befinner deg i utlandet. Med alfanummer kan du ringe til norske takster fra over 50 land. Det er mange meninger om Telenor, men at den norske operatøren har blant de rimeligste teletakstene i verden er et faktum. I de fleste tilfellene er det derfor rimeligere å ringe fra Norge til utlandet enn omvendt.

- Et annet økonomisk argument fom taler for alfanummer - og det gjelder både innehaveren og for dem som vil ha tak i deg - er undersøkelser som viser at folk i gjennomsnitt må foreta over fire oppringninger for å få tak i vedkommende de søker. For de som har innarbeidet bruk av alfanummer, er tilsvarende tall 1,4 oppringninger. Nye alfanummer-brukere ligger i snitt på 3,6 oppringninger, forteller Anders F. Dege.Markedsanavsarlig Geir Aslaksen regner med flere tusen nye alfanummer-brukere iløpet av de neste par-tre årene, men vil av konkurransehensyn ikke oppgi nøyaktige prognoser.

- Våre undersøkelser viser at markedet har ønske og behov for å samle flere telefonnummer til ett, dette er fremtidens telefonløsning, sier Aslaksen. Han har spesielt stor tro på at mange organisasjoner og bedrifter vil fatte økende interesse for alfanummer, ettersom dette er en løsning som ikke trenger å være personavhengig. Et telefonnummer kan like gjerne tilhøre et verv i en stiftelse eller et lag, eventuelt en rullerende stilling i en bedrift.- Alfanummertjenesten vil dessuten være under kontinuerlig forbedring og nye tjenester vil komme til, sier Anders Dege, men er samtidig forsiktig med å komme med konkrete lovnader om hvilke typer tjenester det her er snakk om. Etter det digi erfarer kan det imidlertid være på tale å innføre nye tjenester som mail-tilknytning og passordløsninger.

Mail-løsningen kan tenkes å fungere slik at brukere tilegner sin e-post-adresse til alfanummeret (alfanummer@mailadresse). Dermed vil du alltid få mailen din - også om du skifter arbeidsgiver, flytter internt i organisasjonen eller privat. Ved å innføre muligheter for passord, noe som teknologisk ikke vil være noen komplisert sak å implementere, vil det kunne innebære at du som alfanummer-abonnent kan sperre alle telefonsamtaler unntatt den ene viktige meldingen du venter på. Dette løses ved at vedkommende du venter en telefonoppringning fra får et passord - eksempelvis i form av en fire-siffers pin-kode - som gjør at hun slipper gjennom til den telefonen du har viderekoblet alfanummeret til.

- Alfanummer representerer en løsning som er bedre både for meg som abonnent og deg som ringer. Nå velger alfanummer-brukeren selv hvor man vil være tilgjenegelig og trenger ikke lenger formidle ulike telefonnummer/beskjeder avhengig av hvor man er. Tenk deg om; Hvor mange ganger formidler du ikke flere nummeralternativer til de som skal ha tak i deg, spør Anders Dege retorisk.

Svaret han vil ha er enkelt og greit: Det beste er ett, livslangt nummer.

Til toppen