Ett skritt mot mulig forlik EU-Microsoft

Dommeren som skal avgjøre Microsofts EU-anke, har innkalt til «uformelle drøftinger».

Dommeren som skal avgjøre Microsofts EU-anke, har innkalt til «uformelle drøftinger».

Microsoft har betalt boten på 497 millioner euro til EU etter dommen i monopolsaken, men protesterer mot de øvrige straffetiltakene, og krever at iverksettelsen utsettes til anken er ferdigbehandlet. Det kan ta mange år.

Dommeren som skal avgjøre hvorvidt straffetiltakene – pålegg om Windows-versjon uten Media Player, og pålegg om å gi konkurrentene innsyn i det indre av Windows – iverksettes nå eller utsettes, er dansken Bo Vesterdorf som regjerer over Court of First Instance i Luxemburg.

Det har vært antatt at Vesterdorf vil forsøke å få til en minnelig ordning mellom EU-kommisjonen og Microsoft.

Han innkalte i går partene til «uformelle drøftinger» i Luxemburg 27. juli. Offisielt foreligger ingen detaljer om dagsorden for dette møtet. Wall Street Journal siterer en ikke navngitt kilde som sier at dommeren vil diskutere prosedyrespørsmål, blant annet tidsplan.

Det understrekes at Vesterdorf står forholdsvis fritt til å ta egne initiativ, slik at det uformelle møtet kan betraktes som en mulig anledning til å skissere vilkårene for et eventuelt forlik.

Til toppen