Ett skritt nærmere døgnåpen forvaltning

Etter ett års samarbeid kan Posten SDS og Telenor nå presentere løsninger for elektroniske signaturer for forvaltningen som "snakker sammen".

Etter ett års samarbeid kan Posten SDS og Telenor nå presentere løsninger for elektroniske signaturer for forvaltningen som "snakker sammen".

Elektroniske signaturer er en viktig forutsetning for å kunne drive sikker handel og kommunikasjons over Internett, slår Arbeids- og administrasjonsdepartementet fast. Elektroniske signaturer er også en forutsetning for å kunne tilby landets innbyggere en "døgnåpen forvaltning", som blant annet er ett av målene i eNorge-planen Grete Knudsen la frem før sommeren.

En døgnåpen forvaltning skal være tilpasset brukernes forutsetninger, og tjenestene skal kunne utføres hver dag, hele døgnet, over Internett.

Elektroniske signaturer er i ferd med å bli tatt i bruk av stat og kommune, gjennom rammeavtaler som er inngått med blant annet Posten SDS, Telenor og Strålfors. Det største problemet har imidlertid vært at løsningene til de ulike leverandørene ikke har villet spille sammen, slik at brukerne av elektroniske signaturer fra den ene leverandøren ikke vil kunne lese signaturer fra en annen.

Dette er bakgrunnen for at staten og kommunene har jobbet for å få leverandørene til å undertegne en samarbeidsavtale som ville gjøre det mulig å godkjenne hverandres elektroniske signaturer.

En slik avtale ble undertegnet for nøyaktig ett år siden, og partene presenterte i dag den ferdige løsningen.

- Dette er et viktig skritt frem mot en nasjonal infrastruktur for sikker elektronisk kommunikasjon over Internett. Det styrker også mulighetene til å tilby juridisk biondende elektronisk kommunikasjon til og fra forvaltningen, uttaler AAD.

Til toppen