Etterlengtet suite fra VMware

Horizon skal forene smidighet for brukerne med sentralt styrte data og applikasjoner.

Etterlengtet suite fra VMware
Illustrasjonen distribuert av VMware i anledning lanseringen av Horizon Suite symboliserer tre sentrale egenskaper: Nettskyen, virtuelle arbeidsflater og selvbetjening. Bilde:

VMware kunngjorde i dag en etterlengtet nyhet: «VMware Horizon Suite» beskrives som en «omfattende mobilitetsplattform» for en bedrifts medarbeidere, der sluttbrukere for tilgang til sine data, applikasjoner og digitale arbeidsflater fra ethvert apparat, uten at det går på bekostning av IT-sikkerhet og sentral kontroll.

Boaz Chalamish, senior visepresident med ansvar for «End-User Computing» går så langt som å si at Horizon vil ha samme revolusjonerende virkning på brukere som VMwares virtualiseringsteknologi har fått på servere og datasentraler.

Utfordringen er velkjent. Pc-en er ikke lenger enerådende. Smartmobiler og nettbrett tilbyr utvidet smidighet og effektivitet, og det er ikke formålstjenlig verken for ansatte eller organisasjoner å la være å benytte seg av nye muligheter til å få jobben gjort. Dessuten er visse smartmobiler og nettbrett moteriktigere enn andre.

Den Goncourt-prisvinnende forfatteren Michel Houellebecq bemerket i romanen Plateforme at varemerkede produkter er det eneste den vestlige sivilisasjonen har å tilby. De siste årene gjelder dette også for personlig IT-utstyr. Den enkelte uttrykker seg selv ved å plukke ut sine dingser: Vis meg din mobil, ditt brett eller din pc, så skal jeg si deg hvem du er.

Følgene av denne «BYOD»-bølgen – «bring your own device» – ble kartlagt i Forrester-rapporten Building The Business Case For A Bring-Your-Own-Device (BYOD) Program fra november i fjor: I et representativt utvalg bedrifter brukte 67 prosent av de ansatte smartmobiler de selv hadde valgt, uten hensyn til eventuelle sentrale retningslinjer. Andelen med personlig valgte pc-er var 46 prosent. Reaksjonen fra IT-sjefer var kontraproduktiv: 83 prosent ville hindre bruk av utbredte forbrukerløsninger for lagring og samhandling i nettskyen.

– Horizon Suite skal løse utfordringer knyttet til sikkerhet og forvaltning av forbrukerorienterte applikasjoner og apparater i bedriften. IT-avdelingen skal kunne tilfredsstille sine brukere med virtuelle arbeidsområder som er sikre, regelbundne og enkle å administrere, sier VMware.

Suiten forener teknologi fra kjente VMware-prosjekter som Octopus (et sentralstyrt «Dropbox»-alternativ for sikker lagring av personlige filer i nettskyen), AppBlast (teknologi for å knytte applikasjoner til brukere i stedet for til maskiner), AppShift (tilpasser Windows-grensesnitt til ikke-Windows-baserte apparater med berøringsskjermer) og ThinApp (virtualiserer applikasjoner slik at de kan kjøres lokalt uten å påvirke det underliggende operativsystemet, samtidig som de forvaltes og distribueres sentralt), samt produkter som Horizon Application Manager og Horizon Mobile.

I suiten inngår oppgraderte utgaver av to kjente VMware Horizon-produkter, henholdsvis View 5.2 og Mirage 4, samt et nytt produkt, døpt Workspace.

Horizon View er VMwares VDI-løsning («virtual desktop infrastructure»), det vil si sentralt styrte virtuelle pc-er eller arbeidsflater. Nyheter i versjon 5.2 er tilgang til arbeidsflaten gjennom enhver nettleser med HTML5, støtte til maskinvareakselerert 3D-grafikk slik at også DAK/DAP-applikasjoner kan kjøres i virtuelle pc-er, samt forbedringer i tilpasningen av Windows-grensesnitt til berøringsskjermer.

Horizon Mirage er en løsning for forvaltning av fysiske pc-er, der en pc kan deles i logiske lag forvaltet av enten bedriftens IT-administrasjon eller av brukeren selv. Oppdateringer i ett lag påvirker ikke andre lag.

Den store nyheten er Horizon Workspace.

Poenget med Workspace er å tilby IT-administratorer verktøy for å knytte data, applikasjoner og arbeidsflater til sluttbrukere eller grupper av sluttbrukere, det vil si til personer framfor til maskiner. Sluttbrukere tilbys et grensesnitt for selvbetjening: Der henter man tjenester og applikasjoner man selv har bruk for, i samsvar med rettigheter og roller styrt av bedriften. Befinner sluttbrukeren på reise med et blankt nettbrett, skal en nettforbindelse være tilstrekkelig til å hente alt man trenger for å gjøre jobben sin, både applikasjoner og dokumenter.

Workspace omfatter tjenester for fildeling og samhandling, og skal gjøre privat tilgang til Dropbox og liknende tjenester overflødig. Sentrale sikkerhetsverktøy omfatter kryptering, fjernsletting av data på mobile enheter og RSA-basert flerfaktor autentisering.

Workspace loves tilgjengelig i løpet av inneværende kvartal. Produktet kan skaffes separat eller som del av Horizon Suite. Listepris er 150 dollar per navngitt bruker.

Hele den nye Horizon Suite har vært brukt av referansekunder. Blant dem som gir produktet gode skussmål er Jaguar Land Rover Automotive, Columbia Sportswear Company, Vision Financial Markets LLC og University of Missouri-Columbia.