Etterlyser engelskspråklige nyheter fra Norge

Det skjer mye interessant i Norge. Men hvordan skal resten av verden få vite om det når vi stort sett bare kommuniserer på norsk på det globale internettet?

Det skjer mye interessant i Norge. Men hvordan skal resten av verden få vite om det når vi stort sett bare kommuniserer på norsk på det globale internettet?

- Oslo er den eneste større byen i Europa uten en egen, engelskspråklig nyhetspublikasjon. På den ene siden har man utlendinger som bor og arbeider i Norge, på den andre siden er det alle de utflyttede som vil holde kontakten med gamlelandet. Bare i USA bor det åtte millioner 'nordmenn', sier ansvarlig for Aftenposten Interaktivs engelskspråklige nyhetstjeneste Nina Berglund på bred California-dialekt.

Aftenpostens utenlandstjeneste startet som engelskspråklig innholdsleverandør til nyhetslystavlene på Gardermoen, og baserer seg på mye av det samme stoffområdet som Aftenposten Interaktiv ellers.

- I tillegg til oss er det vel nesten bare Norway Post som har denne tjenesten som det åpenbart er behov for, sier Berglund.

Berglund er selv innvandret fra California og synes nordmenn har mye å lære om egen betydning internasjonalt.

- Det er en tendens til å se ned på alt som er norsk her i landet. Svært mange svenske aviser har engelskspråklige nyheter, og det samme vil man finne i Praha, Berlin og andre europeiske storbyer.

Aftenposten hadde for eksempel mer enn 27.000 visninger av sin sak om DVD-Jon, en sak som fikk stor oppmerksomhet i blant annet amerikanske medier.

Les også:


Norske nyheter leses over hele planeten
Aftenpostens nettutgave er populær i utlandet -->

Til toppen