Etterlyser Finnsnes-etablering

Telenor la i 1995 ned nummeropplysningen på Finnsnes. SVs Tromsø-representant på Stortinget, Rolf Ketil Bjørn, mener at Telenor bør gjenopprette denne avdelingen fremfor å etablere den nye avdelingen av numeropplysningen i Narvik.

Telenor la i 1995 ned nummeropplysningen på Finnsnes. SVs Tromsø-representant på Stortinget, Rolf Ketil Bjørn, mener at Telenor bør gjenopprette denne avdelingen fremfor å etablere den nye avdelingen av numeropplysningen i Narvik.

I onsdagens spørretime på Stortinget spør Bjørn hva samferdselsstatsråd Sissel Rønbeck vil gjøre for at Telenors nye avdeling blir lagt til Finnsnes.

Bjørns spørsmål er i sin helhet:
"I 1995 la Telenor AS ned sin opplysningssentral på Finnsnes med det resultat at et 30 talls mennesker ble fri for fast arbeid. I ettertid har det vist seg at etterspørselen etter 180-tjenester har blitt større enn forutsatt. Nå planlegger Telenor AS å opprette ei ny 180 avdeling et annet sted.

Hva vil Statsråden gjøre for at den nye avdelinga blir gjenoppretta på Finnsnes slik at de mennesker som ble sagt opp for cirka to år siden kan få tilbud om nytt arbeid?"

Til toppen